[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Prague English Dependency Treebank

Prague English Dependency Treebank je projekt anotace anglických vět Wall Street Journalu na tektogramatické rovině.

Dokumenty

PDF
zip

Data

PEDT data browser

Data jsou rozdělena do 243 sekcí, z nichž každá obsahuje maximálně 10 souborů odpovídajícím souborům Wall Street Journalu.
Každá sekce je označena třemi číslicemi, které odpovídají prefixům souborů z WSJ.

Pro účely anotace jsou data přístupná přes repositář SubVersion:

/net/data/SVN_ufal/pedt

Vzdálený přístup k repository je (pomocí protokolu ssh):

svn+ssh://uzivatel@tap.ms.mff.cuni.cz/net/data/SVN_ufal/pedt

Každý anotátor má pro sebe vyhrazen podadresář v adresáři data/anotace a anotuje pouze data v tomto adresáři. Adresář je přístupný zde:

svn+ssh://uzivatel@tap.ms.mff.cuni.cz/net/data/SVN_ufal/pedt/data/anotace/XY

kde XY je kód anotátora

Anotátoři

* JV: Jana Vejvodová
* LM: Lucie Mladová
* AN: Аня Hедолужко
* SC: Silvie Cinková

TO-DO

Seznam úkolů


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]