[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Prague English Dependency Treebank

Prague English Dependency Treebank je projekt anotace anglických vět Wall Street Journalu na tektogramatické rovině.

Dokumenty

Data

PEDT data browser

Data jsou rozdělena do 243 sekcí, z nichž každá obsahuje maximálně 10 souborů odpovídajících souborům Wall Street Journalu.
Každá sekce je označena třemi číslicemi, které odpovídají prefixům souborů z WSJ.

SubVersion repository je umístěna na stroji svn:

/home/svn/repos/pedt

Vzdálený přístup k repository je:

svn://svn.ms.mff.cuni.cz/pedt

Pro založení lokální pracovní kopie (working copy) použijte příkaz:

svn checkout svn://svn.ms.mff.cuni.cz/pedt --username <uživatel>

Rozumné je však “checkoutovat” pouze tyto části repository:
1) Data

svn://svn.ms.mff.cuni.cz/pedt/data/svn

2) Resources pro TrEd (schemata, EngVallex)

svn://svn.ms.mff.cuni.cz/pedt/anotace/resources

3) PEDT makra pro TrEd

svn://svn.ms.mff.cuni.cz/pedt/bin/tred_macros/pedt

Každý anotátor má pro sebe vyhrazen podadresář v adresáři data/anotace a anotuje pouze data v tomto adresáři. Adresář je přístupný zde:

svn://svn.ms.mff.cuni.cz/pedt/data/anotace/XY

kde XY je kód anotátora

Anotátoři

* JV: Jana Šindlerová
* LM: Lucie Mladová
* AN: Аня Hедолужко
* SC: Silvie Cinková
* KC: Kristýna Čermáková

TO-DO

Seznam úkolů


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]