[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
external:pedt [2008/08/13 12:57]
ufal
external:pedt [2013/02/18 14:38] (current)
fucikova
Line 1: Line 1:
 ====== Prague English Dependency Treebank ====== ====== Prague English Dependency Treebank ======
 Prague English Dependency Treebank je projekt anotace anglických vět Wall Street Journalu na tektogramatické rovině. Prague English Dependency Treebank je projekt anotace anglických vět Wall Street Journalu na tektogramatické rovině.
 +
  
  
Line 25: Line 26:
           * Prezentace z manuálového sezení 19.4.2007: {{:​external:​tectogrammatical-annotation-english.ppt}}           * Prezentace z manuálového sezení 19.4.2007: {{:​external:​tectogrammatical-annotation-english.ppt}}
           * Prezentace "​Tectogrammatical Representation of English in PEDT", 3rd PIRE meeting, 6.6.2007, Mertesdorf Německo: {{external:​lm_pire2007.ppt}}           * Prezentace "​Tectogrammatical Representation of English in PEDT", 3rd PIRE meeting, 6.6.2007, Mertesdorf Německo: {{external:​lm_pire2007.ppt}}
- +          * Prezentace ze schůzky 11. 11.2008: Anotace PREC, RHEM a CM:​{{external:​anotace-konektoru-rematizatoru-a-cm.pdf|PEDT_discourse_connectives}}
- +
- +
- +
  
  
Line 48: Line 45:
   svn checkout svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt --username <​uživatel>​   svn checkout svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt --username <​uživatel>​
  
-Rozumné je však "​checkoutovat"​ pouze tyto části repository+Nikdo kromě programátora a správce dat (do 06/2009 Pepa Toman, od 06/2009 Eva Fučíková) by ale neměl mít žádný důvod mít u sebe working copy celé repository.
-1) Data +
-  svn://svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​svn+
  
-2Resources pro TrEd (schemata, EngVallex) +1Pro anotátory
-  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​anotace/​resources +Každý anotátor má pro sebe vyhrazen podadresář v adresáři data/​anotace a anotuje pouze data v tomto adresáři. Adresář je přístupný zde:
- +
-3) PEDT makra pro TrEd +
-  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​bin/​tred_macros/​pedt +
- +
-4) Každý anotátor má pro sebe vyhrazen podadresář v adresáři data/​anotace a anotuje pouze data v tomto adresáři. Adresář je přístupný zde:+
   svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​anotace/​XY   svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​anotace/​XY
  
 kde ''​XY''​ je kód anotátora. kde ''​XY''​ je kód anotátora.
  
-5) Soubory pro anotaci discourse_connectives jsou zde (kvuli check-outu): +2Pro Silvii a případně další "​důležité"​ lidi
-  ​svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​anotace/​discourse_connectives/​XX+Celá data PEDT (v různém stavu podle aktuální situace) jsou přístupná zde:
  
-kde XX je cislo od 00 do 21.+  svn://svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​wsj
  
 +Body 3) a 4) jsou již pro anotátory zbytečné. Jejich potřeba pominula se zavedením balíčkovacího systému v Tredu. Možná se ale ještě někomu hodí.
  
 +3) Resources pro TrEd (schemata, EngVallex)
 +  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​anotace/​resources
  
 +4) PEDT makra pro TrEd
 +  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​bin/​tred_macros/​pedt
  
  
Line 76: Line 71:
  * **JV**: [[Jana Šindlerová]]  * **JV**: [[Jana Šindlerová]]
  * **LM**: Lucie Mladová  * **LM**: Lucie Mladová
- * **AN**: Аня Hедолужко 
  * **SC**: Silvie Cinková  * **SC**: Silvie Cinková
  * **KC**: Kristýna Čermáková  * **KC**: Kristýna Čermáková
Line 84: Line 78:
  * **KE**: Kateřina Veselovská  * **KE**: Kateřina Veselovská
  * **MK**: Matěj Korvas  * **MK**: Matěj Korvas
 + * **JM**: Jan Mašek
 + * **KR**: Kateřina Rysová
 + * **JH**: Jan Hajič
 + * **LH**: Lenka Šíková
 + * **EK**: Ema Krejčová
 + * **VD**: Vojta Diatka
 +bývalí anotátoři:​
 +* **AN**: Аня Hедолужко
  
 ====== TO-DO ====== ====== TO-DO ======
 [[internal:​pedt.TO-DO|Seznam úkolů]] [[internal:​pedt.TO-DO|Seznam úkolů]]
 +
 +
 +===== Anotace vybraných jevů =====
 +[[Anotace rematizátorů a konektorů]]

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]