[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
external:pedt [2008/11/24 16:54]
anotator
external:pedt [2013/02/18 14:38] (current)
fucikova
Line 27: Line 27:
           * Prezentace "​Tectogrammatical Representation of English in PEDT", 3rd PIRE meeting, 6.6.2007, Mertesdorf Německo: {{external:​lm_pire2007.ppt}}           * Prezentace "​Tectogrammatical Representation of English in PEDT", 3rd PIRE meeting, 6.6.2007, Mertesdorf Německo: {{external:​lm_pire2007.ppt}}
           * Prezentace ze schůzky 11. 11.2008: Anotace PREC, RHEM a CM:​{{external:​anotace-konektoru-rematizatoru-a-cm.pdf|PEDT_discourse_connectives}}           * Prezentace ze schůzky 11. 11.2008: Anotace PREC, RHEM a CM:​{{external:​anotace-konektoru-rematizatoru-a-cm.pdf|PEDT_discourse_connectives}}
 +
  
 ===== Data ===== ===== Data =====
Line 44: Line 45:
   svn checkout svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt --username <​uživatel>​   svn checkout svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt --username <​uživatel>​
  
-Rozumné je však "​checkoutovat"​ pouze tyto části repository:​ +Nikdo kromě programátora a správce dat (do 06/2009 Pepa Tomanod 06/2009 Eva Fučíkováby ale neměl mít žádný důvod mít u sebe working copy celé repository.
-1) Data +
-  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​wsj +
- +
-2) Resources pro TrEd (schemataEngVallex) +
-  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​anotace/​resources +
- +
-3PEDT makra pro TrEd +
-  svn://svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​bin/​tred_macros/​pedt+
  
-4) Každý anotátor má pro sebe vyhrazen podadresář v adresáři data/​anotace a anotuje pouze data v tomto adresáři. Adresář je přístupný zde:+1Pro anotátory:​ 
 +Každý anotátor má pro sebe vyhrazen podadresář v adresáři data/​anotace a anotuje pouze data v tomto adresáři. Adresář je přístupný zde:
   svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​anotace/​XY   svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​anotace/​XY
  
 kde ''​XY''​ je kód anotátora. kde ''​XY''​ je kód anotátora.
  
-5Soubory pro anotaci discourse_connectives ​jsou zde (kvuli check-outu): +2) Pro Silvii a případně další "​důležité"​ lidi: 
-  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​anotace/​discourse_connectives/​XX +Celá data PEDT (v různém stavu podle aktuální situace) jsou přístupná ​zde:
- +
-kde XX je cislo od 00 do 21.+
  
 +  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​wsj
  
 +Body 3) a 4) jsou již pro anotátory zbytečné. Jejich potřeba pominula se zavedením balíčkovacího systému v Tredu. Možná se ale ještě někomu hodí.
  
 +3) Resources pro TrEd (schemata, EngVallex)
 +  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​anotace/​resources
  
 +4) PEDT makra pro TrEd
 +  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​bin/​tred_macros/​pedt
  
  
Line 81: Line 79:
  * **MK**: Matěj Korvas  * **MK**: Matěj Korvas
  * **JM**: Jan Mašek  * **JM**: Jan Mašek
 + * **KR**: Kateřina Rysová 
 + * **JH**: Jan Hajič 
 + * **LH**: Lenka Šíková 
 + * **EK**: Ema Krejčová 
 + * **VD**: Vojta Diatka
 bývalí anotátoři:​ bývalí anotátoři:​
 * **AN**: Аня Hедолужко * **AN**: Аня Hедолужко

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]