[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Anotace Light Verb Constructions

Anotační instrukce

Nerozhodnuté otázky

Chytáky

Anotace ve Vimu

Anotace
a / y ano, jedná se o LV; přepne do zadávání kolokace: sloveso v inf jméno v acc sg
(např. Kladli mi dotěrné otázky.klást otázku,
ale Jan upadl do rozpaků. → upadnout do rozpaků)
n ne, nejedná se o LV;
skok na další větu
? asi se jedná o LV;
přepne do zadávání kolokace
z / b vezme zpět vaše rozhodnutí (zpět/back)
k / c zobrazí/skryje předchozí kontext/context
Urychlení
q umožní zadat “defaultní QCor”,
který se pak vždy automaticky vyplní a bude stačit ho jen potvrdit
f1f9 (dvě po sobě stisknuté klávesy)
umožní zadat “defaultní fráze”;
poté při vyplňování kolokace stačí napsat 1 (či odpovídající jiné číslo)
a enter nebo mezera číslo expanduje na připravenou frázi
Navigace
, skoč na předchozí úryvek (mnemo: <)
. skoč na následující úryvek (mnemo: >)
d skoč na následující neanotovaný úryvek (“další”)
/ vyhledávání;
lomítko zahájí zadání hledaného výrazu, enter spustí jeho hledání
F3 další;
vyhledá poslední výraz v dalším textu
F4
(možná Shift-F3
/ Control-F3)
předchozí;
vyhledá poslední výraz v předchozím textu
Editace
enter (jen v INSERT modu)
ukončí zadávání LVC / NOTE / QCor / Default QCor / Default phrase;
skočí na další úryvek (nebo zpět na poslední v případě zadávání defaultních hodnot)
tab (jen v INSERT modu)
odřádkuje a umožní zadávání NOTE
19 (jen v INSERT modu)
jako samostatné slovo expanduje na zadanou frázi
(pokud nějaká byla zadána, viz f1f9).
Expanze nastane po ukončení slova (mezera), nebo zadávání kolokace (enter).
mezera To nejspíš nebudete nikdy potřebovat.
umožní zadat poznámku před anotaci;
(tudíž jen v normálním anotačním režimu)
Soubor
F2 uložení
F9 zavření
Esc stala se chyba, chci ukončit INSERT mode
u undo – stala se chyba, chci vrátit předchozí krok/kroky
Ctrl-r redo – typicky v případě opravy chyb budete mačkat 'u' tak dlouho, až vrátíte všechno chybné,
a snadno se stane, že stisknete víckrat, takže poslední Undo už vezme zpět část vaší anotace.
Potom ji pomocí 'Control r' můžete obnovovat.

Otázky:


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]