[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
external:valence:lvc [2012/12/05 16:32]
bejcek dostat se výchovy, stát se nehoda
external:valence:lvc [2013/02/05 17:50] (current)
lopatkova
Line 31: Line 31:
   * Je-li predikativní jméno v nominativu, zapisuje se jako (zvratné) sloveso a jméno v daném (prvním) pádě\\ //Na dálnici D1 se stala nehoda.// -> //stát se nehoda//   * Je-li predikativní jméno v nominativu, zapisuje se jako (zvratné) sloveso a jméno v daném (prvním) pádě\\ //Na dálnici D1 se stala nehoda.// -> //stát se nehoda//
   * Chceme měřit mezianotátorskou shodu: proto anotujte jednotně, poznámky pište jen do pole NOTE (či na papír) atp., ať jde výsledek zpracovat automaticky.   * Chceme měřit mezianotátorskou shodu: proto anotujte jednotně, poznámky pište jen do pole NOTE (či na papír) atp., ať jde výsledek zpracovat automaticky.
-  * Pokud má anotátor pocit, že substantivum v predikátu nemá aktora (nejspíš v //klást rovnítko// -- čí rovnítko to je?), vyplní\\ ''​QCor:​ x''​+  * Pokud má anotátor pocit, že substantivum v predikátu nemá aktora (nejspíš v //klást rovnítko// -- čí rovnítko to je?), vyplní\\ ''​QCor:​ x''​\\ 
 +  * nejistota pri urcovani funktoru\\ napr. ''​QCor:​ ?​BEN''​ ci dokonce ''​QCor:​ ???''​
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]