[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
fakturacni-adresa [2006/10/19 08:59]
stranak
fakturacni-adresa [2017/01/30 15:51] (current)
lopatkova
Line 1: Line 1:
 ====== Fakturační adresa ====== ====== Fakturační adresa ======
  
-Univerzita Karlova ​v Praze +  ​Univerzita Karlova 
-Matematicko-fyzikální fakulta +  Matematicko-fyzikální fakulta 
-Ústav formální a aplikované lingvistiky +  Ke Karlovu 3121 16 Praha 2 
-Malostranské nám. 25118 00 Praha 1 +  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208
-IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 +
-tel: 221 91 4278, fax: 221 91 4309+
  
 +Lze použít i s adresou rektorátu (zejm. pokud jde faktura emailem, tj. nehrozí, že se zatoulá).
 +
 +Dále je tolerována i adresa na MS:
 +  Univerzita Karlova
 +  ÚFAL
 +  Malostranské nám. 25
 +  118 00  Praha 1
 +  IČO: 00216208
 +  DIČ: CZ00216208
 +
 +====== Bankovní spojení ======
 +Bankovní údaje **ke KČ účtu** vedeného v Komerční bance:
 +   ​Název majitele účtu: Univerzita Karlova
 +   ​Komerční banka Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1
 +   ​číslo účtu 38330021/​0100.
 +   IBAN: CZ9101000000000038330021
 +   ​SWIFT:​KOMBCZPPXXX
 +   
 +Bankovní údaje **k EUR účtu** vedeného v Komerční bance:
 +   ​Název majitele účtu: Univerzita Karlova
 +   ​Číslo účtu: 43-7309780297/​0100
 +   IBAN: CZ93 0100 0000 4373 0978 0297
 +   ​SWIFT:​ KOMBCZPPXXX
 +   
 +Bankovní údaje **k USD účtu** vedeného v Komerční bance:
 +   ​Název majitele účtu: Univerzita Karlova
 +   ​Číslo účtu: 43-6812550267/​0100
 +   IBAN: CZ1101000000436812550267
 +   ​SWIFT:​ KOMBCZPPXXX
 +
 +Variabilní symbol - upřesnění,​ na jaký zdroj mají být fin. prostředky připsány - uvádějte bez písmen, pomlček a lomítek (např. 20701, 2041207).

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]