[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Formát PML

PML (Prague Markup Language) je formát pro ukládání korpusů anotovaných ve více rovinách. Formát je postaven na XML. Anotace na každé rovině je uložena v samostatném souboru, původní text (slovní tvary) má také svůj soubor. Prvky souborů odkazují na určitá místa v jiných souborech.

Formát PML je vyvíjen v rámci projektu JAZZ a poprvé byl použit v Pražském závislostním korpusu verze 2.0.

Na stránce PML Haters' Guide jsou příklady základních operací se soubory v PML.

Převody z a do jiných formátů


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]