[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

GeCzLex 2019: Slovník ("základ slovníku") německých a českých anaforických konektorů

Úpravy webového rozhraní

(Jirka, pomůže Lucie)
- rozepsat nadpis celým názvem (hotovo)
- logo ufalu s proklikem na ufalí web :-) (hotovo)
- větší acknowledgement (hotovo, s prokliky)
- proklik (tlačítko) na projekt (ufal web) a na dokumentaci (vytvořit novou webovou stránku) (hotovo, stránka zde: https://ufal.mff.cuni.cz/geczlex-documentation)
- vyřešit řazení konektorů s anaf. elementem a bez něj (dlouhé vztahy mohou mít obě skupiny) - všichni
- …

Dodělat přímo pro slovník

- zkontrolovat místa, kde chybí překlad konektoru, doplnit dle nejlepšího vědomí a svědomí
německé: Katka (+ Majda)(hotovo)
primární české: Lucie
sekundární české: Majda (hotovo)

- u sekundárních typu “vzhledem k tomu(, že)” smazat prázdný směr významu, v heslech nebude, ale do dokumentace dopsat, že je možnost kataforického vztahu + příklad (Majda, Jirka, Lucka)(hotovo)

- v CzeDlexu:
- dopracovat letošní hesla (Lucie)
- dodělat arg. semantics pro sekundární anaforické, které to nemají (Majda)

- přidat PoS z obou slovníků (Jirka)
- …

Co tam nezapomenout napsat:

- že je to beta-verze, výsledek projektu GAČR… (Jirka, Katka)
- že tam jsou jen anaforické, 2 definice anaforických (Lucie) - asi taky copy-paste z návrhu projektu
- postup vytváření slovníku, převodní tabulky vztahů i překladů (Jirka) + použití Trequ + třídění dle frekvence (K, Lu, M)
- že je to dál ručně kontrolováno a doplňováno (Lu, K), příklad ručních oprav uvést (načež apod.)
- o převodu českých vztahů a dimlexích (Lucie)
- u výrazů s “ten” možnost katafory (Majda)
- že PoS jsou jen pro orientaci, ale při převodu nijak nepomohly (Jirka, Lucie)
- zobrazení slovníku: barvy konektorů a co znamenají, abecední řazení vztahů u hesla (nikoli dle frekvence) - (Jirka)
- u prázdných vztahů: “not found in DimLex” (Katka)
- MR: asi okomentovat, že pořadí vztahů u jednotlivých konektorů je podle abecedy, ne podle frekvence (tj. např. u “k tomu” je nejdřív cause-result, až pak conjunction, i když podle frekvence je to přesně naopak)
- …

- Literature:

- Resources and Tools:
CzeDLex, DimLex, InterCorp, Treq, Tred


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]