[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
geczlex [2019/11/06 11:52]
ufal [Návrh dokumentace k online vydání 2019]
geczlex [2019/11/15 16:15] (current)
ufal [Dodělat přímo pro slovník]
Line 18: Line 18:
  
 - zkontrolovat místa, kde chybí překlad konektoru, doplnit dle nejlepšího vědomí a svědomí - zkontrolovat místa, kde chybí překlad konektoru, doplnit dle nejlepšího vědomí a svědomí
-německé: Katka (+ Majda)+německé: Katka (+ Majda)(**hotovo**)
 primární české: Lucie primární české: Lucie
-sekundární české: Majda+sekundární české: Majda (**hotovo**)
  
-- u sekundárních typu "​vzhledem k tomu(, že)" smazat prázdný směr významu, v heslech nebude, ale do dokumentace dopsat, že je možnost kataforického vztahu + příklad (Majda, Jirka, Lucka)+- u sekundárních typu "​vzhledem k tomu(, že)" smazat prázdný směr významu, v heslech nebude, ale do dokumentace dopsat, že je možnost kataforického vztahu + příklad (Majda, Jirka, Lucka)(**hotovo**)
  
 - v **CzeDlexu**: ​ - v **CzeDlexu**: ​

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]