[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

* Pro naše data a nástroje je tato stránka již z valné části zastaralá. Data i nástroje by se měly citovat přímo. Měly by mít záznam v repozitáři LINDAT/Clarin a tento záznam je vhodné citovat. *

Seznam reprezentativních citací

Lingvistická data se obvykle necitují přímo, odkazem na URL či CD s daty, ale cituje se nějaký článek o nich. Často je ale problém rozhodnout, obzvláště pro ne zcela zasvěcené, který článek by to měl být. Navíc s přibýváním nových článků autoři občas chtějí doporučenou citaci změnit.

Hlavní slovo by v tomto seznamu tedy měli mít autoři, takže pokud se zde objeví nějaká publikace jako doporučená citace např. pro PDT Vallex, autoři PDT Vallexu mohou doporučení bez varování změnit. Ostatní by měli změny obvykle konzultovat s autory dat.

Pro nástroje platí v menší míře totéž; někdy je dobré ocitovat spíš článek, než jen uvést URL a spoléhat na dokumentaci nástroje.

Wanted

  1. NE recogniser Martina Popela (z TectoMT)

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]