[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
jak_citovat_data [2011/05/05 11:00]
bejcek citace TectoMT podle Martinova mailu y 2. 5. 2011
jak_citovat_data [2014/01/22 15:01] (current)
stranak
Line 1: Line 1:
 +*** Pro naše data a nástroje je tato stránka již z valné části zastaralá. Data i nástroje by se měly citovat přímo. Měly by mít záznam v repozitáři LINDAT/​Clarin a tento záznam je vhodné citovat. ***
 +
 ====== Seznam reprezentativních citací ====== ====== Seznam reprezentativních citací ======
 Lingvistická data se obvykle necitují přímo, odkazem na URL či CD s daty, ale cituje se nějaký článek o nich. Často je ale problém rozhodnout, obzvláště pro ne zcela zasvěcené,​ který článek by to měl být. Navíc s přibýváním nových článků autoři občas chtějí doporučenou citaci změnit. Lingvistická data se obvykle necitují přímo, odkazem na URL či CD s daty, ale cituje se nějaký článek o nich. Často je ale problém rozhodnout, obzvláště pro ne zcela zasvěcené,​ který článek by to měl být. Navíc s přibýváním nových článků autoři občas chtějí doporučenou citaci změnit.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]