[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jak_citovat_data [2010/07/07 16:12]
stranak
jak_citovat_data [2014/01/22 15:01]
stranak
Line 1: Line 1:
 +*** Pro naše data a nástroje je tato stránka již z valné části zastaralá. Data i nástroje by se měly citovat přímo. Měly by mít záznam v repozitáři LINDAT/​Clarin a tento záznam je vhodné citovat. ***
 +
 ====== Seznam reprezentativních citací ====== ====== Seznam reprezentativních citací ======
 Lingvistická data se obvykle necitují přímo, odkazem na URL či CD s daty, ale cituje se nějaký článek o nich. Často je ale problém rozhodnout, obzvláště pro ne zcela zasvěcené,​ který článek by to měl být. Navíc s přibýváním nových článků autoři občas chtějí doporučenou citaci změnit. Lingvistická data se obvykle necitují přímo, odkazem na URL či CD s daty, ale cituje se nějaký článek o nich. Často je ale problém rozhodnout, obzvláště pro ne zcela zasvěcené,​ který článek by to měl být. Navíc s přibýváním nových článků autoři občas chtějí doporučenou citaci změnit.
Line 6: Line 8:
 Pro nástroje platí v menší míře totéž; někdy je dobré ocitovat spíš článek, než jen uvést URL a spoléhat na dokumentaci nástroje. Pro nástroje platí v menší míře totéž; někdy je dobré ocitovat spíš článek, než jen uvést URL a spoléhat na dokumentaci nástroje.
  
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=116644163890442&​mode=view|PDT 2]] - toto jsou přímo data. Lepší by byl asi nějaký reprezentativní článek. +  ​* [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=116644163890442&​mode=view|PDT 2]] - toto jsou přímo data. Lepší by byl asi nějaký reprezentativní článek. 
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=3424883001491329946&​mode=view|PDTSL]] +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-1162048486429306875&​mode=view|PDT 2]] - kapitola v knize 
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=-7749120345315954775&​mode=view|PDT Vallex]] - článek z TLT 2003 +  ​* [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=3424883001491329946&​mode=view|PDTSL]] 
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=7228151813765572985&​mode=view|PEDT]] - velký článek v PBML +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=-7749120345315954775&​mode=view|PDT Vallex]] - článek z TLT 2003 
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-8170487604141237756&​mode=view|PML ​obecně]] - pokud se má používat tento odkaz, asi by nebylo od věci doplnit do biblia ​přílohu a do bibtexového záznamu pak můžeme přidávat aspoň URLJinak je totiž technická zpráva dostupná tak leda na ufalu.+  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-3355642811595838668&​mode=view|Vallex]] - článek z LREC 2002 
 +  ​* [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=7228151813765572985&​mode=view|PEDT]] - velký článek v PBML 
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=116611156953889&​mode=view|PML]] ​Článek z workshopu LREC 2006 
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=4471352910957403348&​mode=view|PML ​nástroje]] - URL z biblia ​vede na stránku JAZZu, kde je ale např. zmínka ​ještě o FSLib. Není celá stránka už obsolete? A je něco novějšího?​ 
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-3583404758169340894&​mode=view |TrEd]] - článek ​na COLING 2008 
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=86411449485836457&​mode=view|TectoMT:​ jak NLP framework, tak MT systém]], případně [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-1185263035674740989&​mode=view|aktuálnější TectoMT: popisující jen NLP framework]]. [[http://​ufal.ms.mff.cuni.cz/​tectomt|Web]] zatím zůstává stejný; nová publikace pro Treex není; nový web pro Treex bude. 
 + 
 +===== Wanted ===== 
 +  - NE recogniser Martina Popela (z TectoMT)
  
-==== WANTED ==== 
- * PML - reprezentace složkových stromů a jiných non-PDT věcí. V současnosti cituji PEDT, protože tam alespoň jsou složkové stromy. 
- * TrEd 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]