[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Seznam doporučených citací

Hlavní slovo by v tomto seznamu měli mít autoři, takže pokud se zde objeví nějaká publikace jako doporučená citace např. pro PDT Vallex, autoři PDT Vallexu mohou doporučení bez varování změnit. Ostatní by změny asi měli konzultovat s autory dat.

* PDTSL
* PDT 2
* PML


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]