[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jak_citovat_data [2010/07/07 11:33]
stranak
jak_citovat_data [2014/01/22 15:01] (current)
stranak
Line 1: Line 1:
 +*** Pro naše data a nástroje je tato stránka již z valné části zastaralá. Data i nástroje by se měly citovat přímo. Měly by mít záznam v repozitáři LINDAT/​Clarin a tento záznam je vhodné citovat. ***
 +
 ====== Seznam reprezentativních citací ====== ====== Seznam reprezentativních citací ======
-Data se obvykle necitují přímo, ale cituje se nějaký článek o nich. Často je ale problém rozhodnout, obzvláště pro ne zcela zasvěcené,​ který článek by to měl být. Navíc s přibýváním nových článků autoři občas chtělí doporučenou citaci změnit.+Lingvistická data se obvykle necitují přímo, odkazem na URL či CD s daty, ale cituje se nějaký článek o nich. Často je ale problém rozhodnout, obzvláště pro ne zcela zasvěcené,​ který článek by to měl být. Navíc s přibýváním nových článků autoři občas chtějí doporučenou citaci změnit.
  
 Hlavní slovo by v tomto seznamu tedy měli mít autoři, takže pokud se zde objeví nějaká publikace jako doporučená citace např. pro PDT Vallex, autoři PDT Vallexu mohou doporučení bez varování změnit. Ostatní by měli změny obvykle konzultovat s autory dat. Hlavní slovo by v tomto seznamu tedy měli mít autoři, takže pokud se zde objeví nějaká publikace jako doporučená citace např. pro PDT Vallex, autoři PDT Vallexu mohou doporučení bez varování změnit. Ostatní by měli změny obvykle konzultovat s autory dat.
  
 +Pro nástroje platí v menší míře totéž; někdy je dobré ocitovat spíš článek, než jen uvést URL a spoléhat na dokumentaci nástroje.
  
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=116644163890442&​mode=view|PDT 2]] - toto jsou přímo data. Lepší by byl asi nějaký reprezentativní článek. +  ​* [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=116644163890442&​mode=view|PDT 2]] - toto jsou přímo data. Lepší by byl asi nějaký reprezentativní článek. 
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=3424883001491329946&​mode=view|PDTSL]] +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-1162048486429306875&​mode=view|PDT 2]] - kapitola v knize 
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=-7749120345315954775&​mode=view|PDT Vallex]] - článek z TLT 2003 +  ​* [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=3424883001491329946&​mode=view|PDTSL]] 
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=7228151813765572985&​mode=view|PEDT]] - velký článek v PBML +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=-7749120345315954775&​mode=view|PDT Vallex]] - článek z TLT 2003 
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-8170487604141237756&​mode=view|PML ​obecně]] - pokud se má používat tento odkaz, asi by nebylo od věci doplnit do biblia ​přílohu a do bibtexového záznamu pak můžeme přidávat aspoň URLJinak je totiž technická zpráva dostupná tak leda na ufalu.+  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-3355642811595838668&​mode=view|Vallex]] - článek z LREC 2002 
 +  ​* [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=7228151813765572985&​mode=view|PEDT]] - velký článek v PBML 
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=116611156953889&​mode=view|PML]] ​Článek z workshopu LREC 2006 
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=4471352910957403348&​mode=view|PML ​nástroje]] - URL z biblia ​vede na stránku JAZZu, kde je ale např. zmínka ​ještě o FSLib. Není celá stránka už obsolete? A je něco novějšího?​ 
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-3583404758169340894&​mode=view |TrEd]] - článek ​na COLING 2008 
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=86411449485836457&​mode=view|TectoMT:​ jak NLP framework, tak MT systém]], případně [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-1185263035674740989&​mode=view|aktuálnější TectoMT: popisující jen NLP framework]]. [[http://​ufal.ms.mff.cuni.cz/​tectomt|Web]] zatím zůstává stejný; nová publikace pro Treex není; nový web pro Treex bude.
  
-==== WANTED ​==== +===== Wanted ===== 
- * PML - reprezentace slořkových stromů a jiných non-PDT věcí ​+  NE recogniser Martina Popela (z TectoMT)
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]