[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Seznam reprezentativních citací

Lingvistická data se obvykle necitují přímo, odkazem na URL či CD s daty, ale cituje se nějaký článek o nich. Často je ale problém rozhodnout, obzvláště pro ne zcela zasvěcené, který článek by to měl být. Navíc s přibýváním nových článků autoři občas chtějí doporučenou citaci změnit.

Hlavní slovo by v tomto seznamu tedy měli mít autoři, takže pokud se zde objeví nějaká publikace jako doporučená citace např. pro PDT Vallex, autoři PDT Vallexu mohou doporučení bez varování změnit. Ostatní by měli změny obvykle konzultovat s autory dat.

Pro nástroje platí v menší míře totéž; někdy je dobré ocitovat spíš článek, než jen uvést URL a spoléhat na dokumentaci nástroje.

* PDT 2 - toto jsou přímo data. Lepší by byl asi nějaký reprezentativní článek.
* PDT 2 - kapitola v knize
* PDTSL
* PDT Vallex - článek z TLT 2003
* Vallex - článek z LREC 2002
* PEDT - velký článek v PBML
* PML specifikace - pokud se má používat tento odkaz, asi by nebylo od věci doplnit do biblia přílohu a do bibtexového záznamu pak můžeme přidávat aspoň URL. Jinak je totiž technická zpráva dostupná tak leda na ufalu.
* PML nástroje - URL z biblia vede na stránku JAZZu, kde je ale např. zmínka ještě o FSLib. Není celá stránka už obsolete? A je něco novějšího?
* PML - Článek z workshopu LREC 2006
* TrEd - článek na COLING 2008


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]