[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jak_citovat_data [2010/09/30 22:17]
stranak
jak_citovat_data [2014/01/22 15:01] (current)
stranak
Line 1: Line 1:
 +*** Pro naše data a nástroje je tato stránka již z valné části zastaralá. Data i nástroje by se měly citovat přímo. Měly by mít záznam v repozitáři LINDAT/​Clarin a tento záznam je vhodné citovat. ***
 +
 ====== Seznam reprezentativních citací ====== ====== Seznam reprezentativních citací ======
 Lingvistická data se obvykle necitují přímo, odkazem na URL či CD s daty, ale cituje se nějaký článek o nich. Často je ale problém rozhodnout, obzvláště pro ne zcela zasvěcené,​ který článek by to měl být. Navíc s přibýváním nových článků autoři občas chtějí doporučenou citaci změnit. Lingvistická data se obvykle necitují přímo, odkazem na URL či CD s daty, ale cituje se nějaký článek o nich. Často je ale problém rozhodnout, obzvláště pro ne zcela zasvěcené,​ který článek by to měl být. Navíc s přibýváním nových článků autoři občas chtějí doporučenou citaci změnit.
Line 15: Line 17:
   * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=4471352910957403348&​mode=view|PML nástroje]] - URL z biblia vede na stránku JAZZu, kde je ale např. zmínka ještě o FSLib. Není celá stránka už obsolete? A je něco novějšího?​   * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=4471352910957403348&​mode=view|PML nástroje]] - URL z biblia vede na stránku JAZZu, kde je ale např. zmínka ještě o FSLib. Není celá stránka už obsolete? A je něco novějšího?​
   * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-3583404758169340894&​mode=view |TrEd]] - článek na COLING 2008   * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-3583404758169340894&​mode=view |TrEd]] - článek na COLING 2008
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=86411449485836457&​mode=view|TectoMT:​ jak NLP framework, tak MT systém]], případně [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-1185263035674740989&​mode=view|aktuálnější TectoMT: popisující jen NLP framework]]. [[http://​ufal.ms.mff.cuni.cz/​tectomt|Web]] zatím zůstává stejný; nová publikace pro Treex není; nový web pro Treex bude.
 +
 ===== Wanted ===== ===== Wanted =====
   - NE recogniser Martina Popela (z TectoMT)   - NE recogniser Martina Popela (z TectoMT)
 +

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]