[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
komputacni-lingvistika:start [2012/11/13 12:07]
hlavacova
komputacni-lingvistika:start [2013/04/30 08:59]
hlavacova
Line 1: Line 1:
-====== Prezentace z projektového semináře 12.4.2012 ​====== +====== Komputační lingvistika:​ Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu ​ ====== 
-===== Program ​=====+ 
 +* [[.komputacni-lingvistika:​kurpusy-tab|Přehled manuálních tektogramatických korpusů]] 
 + 
 +===== Workshop tří projektů 15.4.2013 ===== 
 +Program workshopu: {{:​komputacni-lingvistika:​workshop3-2013.doc|DOC}} 
 + 
 +  * **Prof. Panevová**: ​ PDT 3.0 – představy, realita, budoucnost {{:​komputacni-lingvistika:​workshop_2013-jp.ppt|PPT}}  
 +  * **Silvie Cinková**: Sémantické kategorie (patterny) a Pattern Dictionary of English Verbs: zkušenosti s manuální anotací {{:​komputacni-lingvistika:​extrkolok.pdf|PDF}} 
 +  * **Václava Kettnerová**:​ Cíle a náplň projektu Lexikografické zpracování ​ syntaktických a sémantických vlastností českých sloves {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-jpa.ppt|PPTX}} (//Wiki mi nedovolila načíst soubor s původní příponou pptx, takže jsem jen změnila příponu na ppt, ale je to pptx :-o// ) 
 +  * **Magdalena Rysová, Jiří Mírovský**:​ Automatická předanotace TFC (AČ) na datech PCEDT {{:​komputacni-lingvistika:​tfa_predanotace.pdf|1. část (PDF)}}, {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-tri-projektu-tfa-2013.ppt|2. část (PPT)}} 
 +  * **Eduard Bejček**: Co nového ve zpracování MWE? {{:​komputacni-lingvistika:​mwe2.pdf|PDF}} 
 +  * **Kateřina Rysová**: Povrchový slovosled kontextově nezapojených participantů na základě dat v PDT {{:​komputacni-lingvistika:​workshop_k_rysova.ppt|PPT}} 
 +  * **Jaroslava Hlaváčová,​ Anja Nedolužko**:​ Intenzita slovesného děje (na příkladech z češtiny a ruštiny) {{:​komputacni-lingvistika:​ceske_ruske.ppt|PPT}} 
 +  * **Karolina Skwarská**:​ Možnosti paralelního popisu českého, ruského a polského slovesa {{:​komputacni-lingvistika:​skwarska.ppt|PPT}} 
 +  * **Anja Nedolužko**:​ Anotace koreference 1. a 2. osoby v PDT (Generické použití zájmen, ambiguita a pragmatická specifika) {{:​komputacni-lingvistika:​anotace-koreference.pdf|PDF}} 
 + 
 +===== Výjezdní seminář Malá Skála 20-22.září 2012 ===== 
 +  * **Prof. Panevová**: ​ Prezentace grantu ​ {{:​komputacni-lingvistika:​grant_malaskala_12.ppt|PPT}} ​ ...  
 +  * **Prof. Panevová**: ​ Dosažené výsledky a plány do budoucna ​ {{:​komputacni-lingvistika:​mala_skala_zari_2012_pdt_3.0-jp.ppt|PPT}}  
 +  * **Veronika Kolářová**:​ slidy {{:​komputacni-lingvistika:​vko_grantjpa1.pdf|PDF}} 
 +  * **Jiří Mírovský, Lucie Mladová, Šárka Zikánová**:​ prezentace příspěvku COLING 2010 (ÚFAL best paper award 2012) {{:​komputacni-lingvistika:​connectivebasedmeasure.pdf|PDF}}  
 + 
 + 
 +===== Prezentace z projektového semináře 12.4.2012 ===== 
 +==== Program ====
 {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​program.pdf}} {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​program.pdf}}
   * **Silvie Cinková**, Sémantické kategorie v Pattern Dictionary of English Verbs. Zkušenosti s manuální anotací. {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​silvie_april.pdf|PDF}} ​ {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​silvie.ppt|PPTX}} ​                                   ​   * **Silvie Cinková**, Sémantické kategorie v Pattern Dictionary of English Verbs. Zkušenosti s manuální anotací. {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​silvie_april.pdf|PDF}} ​ {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​silvie.ppt|PPTX}} ​                                   ​
Line 9: Line 33:
   * **Magda Ševčíková**,​ Anotace souborovosti v datech PDT. Revize modálních významů v PDT: gramatém slovesného způsobu a větné modality. {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​workshopgacr_2012-04-12.ppt|PPT}}   * **Magda Ševčíková**,​ Anotace souborovosti v datech PDT. Revize modálních významů v PDT: gramatém slovesného způsobu a větné modality. {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​workshopgacr_2012-04-12.ppt|PPT}}
  
-====== Výjezdní seminář Malá Skála 20-22.září 2012 ====== 
-* **Prof. Panevová**: ​ Prezentace grantu ​ {{:​komputacni-lingvistika:​grant_malaskala_12.ppt|PPT}} ​ ...  
-* **Prof. Panevová**: ​ Dosažené výsledky a plány do budoucna ​ {{:​komputacni-lingvistika:​mala_skala_zari_2012_pdt_3.0-jp.ppt|PPT}} ​ 
-* **Veronika Kolářová**:​ slidy {{:​komputacni-lingvistika:​vko_grantjpa1.pdf|PDF}} 
-* **Jirka Mírovský, Lucka Mladová, Šárka Zikánová**:​ příspěvek COLING {{:​komputacni-lingvistika:​connectivebasedmeasure.pdf|PDF}} ​ 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]