[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu

* Přehled manuálních tektogramatických korpusů

Workshop tří projektů 15.4.2013

Program workshopu: DOC

Výjezdní seminář Malá Skála 20-22.září 2012

Prezentace z projektového semináře 12.4.2012

Program

program.pdf


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]