[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
komputacni-lingvistika:start [2012/11/13 17:18]
ufal
komputacni-lingvistika:start [2013/04/25 09:49]
hlavacova
Line 1: Line 1:
-====== Prezentace z projektového semináře 12.4.2012 ​====== +====== Komputační lingvistika:​ Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu ​ ====== 
-===== Program ​=====+ 
 +* [[.komputacni-lingvistika:​kurpusy-tab|Přehled manuálních tektogramatických korpusů]] 
 + 
 +===== Workshop tří projektů 15.4.2013 ===== 
 +Program workshopu: {{:​komputacni-lingvistika:​workshop3-2013.doc|DOC}} 
 + 
 +  * **Prof. Panevová**: ​ PDT 3.0 – představy, realita, budoucnost {{:​komputacni-lingvistika:​workshop_2013-jp.ppt|PPT}}  
 +  * **Silvie Cinková**: Sémantické kategorie (patterny) a Pattern Dictionary of English Verbs: zkušenosti s manuální anotací {{:​komputacni-lingvistika:​extrkolok.pdf|PDF}} 
 +  * **Václava Kettnerová**:​ Cíle a náplň projektu Lexikografické zpracování ​ syntaktických a sémantických vlastností českých sloves {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-jpa.ppt|PPTX}} (//Wiki mi nedovolila načíst soubor s původní příponou pptx, takže jsem jen změnila příponu na ppt, ale je to pptx :-o// ) 
 +  * **Magdalena Rysová, Jiří Mírovský**:​ Automatická předanotace TFC (AČ) na datech PCEDT {{:​komputacni-lingvistika:​tfa_predanotace.pdf|1. část (PDF)}}, {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-tri-projektu-tfa-2013.ppt|2. část (PPT)}} 
 +  * **Eduard Bejček**: Co nového ve zpracování MWE? {{:​komputacni-lingvistika:​mwe2.pdf|PDF}} 
 +  * **Kateřina Rysová**: Povrchový slovosled kontextově nezapojených participantů na základě dat v PDT {{:​komputacni-lingvistika:​workshop_k_rysova.ppt|PPT}} 
 +  * **Jaroslava Hlaváčová,​ Anja Nedolužko**:​ Intenzita slovesného děje (na příkladech z češtiny a ruštiny) {{:​komputacni-lingvistika:​ceske_ruske.ppt|PPT}} 
 +  * **Karolina Skwarská**:​ Možnosti paralelního popisu českého, ruského a polského slovesa {{:​komputacni-lingvistika:​skwarska.ppt|PPT}} 
 + 
 +===== Výjezdní seminář Malá Skála 20-22.září 2012 ===== 
 +  * **Prof. Panevová**: ​ Prezentace grantu ​ {{:​komputacni-lingvistika:​grant_malaskala_12.ppt|PPT}} ​ ...  
 +  * **Prof. Panevová**: ​ Dosažené výsledky a plány do budoucna ​ {{:​komputacni-lingvistika:​mala_skala_zari_2012_pdt_3.0-jp.ppt|PPT}}  
 +  * **Veronika Kolářová**:​ slidy {{:​komputacni-lingvistika:​vko_grantjpa1.pdf|PDF}} 
 +  * **Jiří Mírovský, Lucie Mladová, Šárka Zikánová**:​ prezentace příspěvku COLING 2010 (ÚFAL best paper award 2012) {{:​komputacni-lingvistika:​connectivebasedmeasure.pdf|PDF}}  
 + 
 + 
 +===== Prezentace z projektového semináře 12.4.2012 ===== 
 +==== Program ====
 {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​program.pdf}} {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​program.pdf}}
   * **Silvie Cinková**, Sémantické kategorie v Pattern Dictionary of English Verbs. Zkušenosti s manuální anotací. {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​silvie_april.pdf|PDF}} ​ {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​silvie.ppt|PPTX}} ​                                   ​   * **Silvie Cinková**, Sémantické kategorie v Pattern Dictionary of English Verbs. Zkušenosti s manuální anotací. {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​silvie_april.pdf|PDF}} ​ {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​silvie.ppt|PPTX}} ​                                   ​
Line 9: Line 32:
   * **Magda Ševčíková**,​ Anotace souborovosti v datech PDT. Revize modálních významů v PDT: gramatém slovesného způsobu a větné modality. {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​workshopgacr_2012-04-12.ppt|PPT}}   * **Magda Ševčíková**,​ Anotace souborovosti v datech PDT. Revize modálních významů v PDT: gramatém slovesného způsobu a větné modality. {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-12-04-12:​workshopgacr_2012-04-12.ppt|PPT}}
  
-====== Výjezdní seminář Malá Skála 20-22.září 2012 ====== 
-  * **Prof. Panevová**: ​ Prezentace grantu ​ {{:​komputacni-lingvistika:​grant_malaskala_12.ppt|PPT}} ​ ...  
-  * **Prof. Panevová**: ​ Dosažené výsledky a plány do budoucna ​ {{:​komputacni-lingvistika:​mala_skala_zari_2012_pdt_3.0-jp.ppt|PPT}} ​ 
-  * **Veronika Kolářová**:​ slidy {{:​komputacni-lingvistika:​vko_grantjpa1.pdf|PDF}} 
-  * **Jirka Mírovský, Lucka Mladová, Šárka Zikánová**:​ prezentace příspěvku COLING 2010 (ÚFAL best paper award 2012) {{:​komputacni-lingvistika:​connectivebasedmeasure.pdf|PDF}} ​ 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]