[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
komputacni-lingvistika:start [2013/04/24 13:46]
hlavacova
komputacni-lingvistika:start [2013/04/30 08:59] (current)
hlavacova
Line 9: Line 9:
   * **Silvie Cinková**: Sémantické kategorie (patterny) a Pattern Dictionary of English Verbs: zkušenosti s manuální anotací {{:​komputacni-lingvistika:​extrkolok.pdf|PDF}}   * **Silvie Cinková**: Sémantické kategorie (patterny) a Pattern Dictionary of English Verbs: zkušenosti s manuální anotací {{:​komputacni-lingvistika:​extrkolok.pdf|PDF}}
   * **Václava Kettnerová**:​ Cíle a náplň projektu Lexikografické zpracování ​ syntaktických a sémantických vlastností českých sloves {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-jpa.ppt|PPTX}} (//Wiki mi nedovolila načíst soubor s původní příponou pptx, takže jsem jen změnila příponu na ppt, ale je to pptx :-o// )   * **Václava Kettnerová**:​ Cíle a náplň projektu Lexikografické zpracování ​ syntaktických a sémantických vlastností českých sloves {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-jpa.ppt|PPTX}} (//Wiki mi nedovolila načíst soubor s původní příponou pptx, takže jsem jen změnila příponu na ppt, ale je to pptx :-o// )
-  * **Magdalena Rysová, Jiří Mírovský**:​ Automatická předanotace TFC (AČ) na datech PCEDT {{:​komputacni-lingvistika:​workshop-tri-projektu-tfa-2013.ppt|PPT}}+  * **Magdalena Rysová, Jiří Mírovský**:​ Automatická předanotace TFC (AČ) na datech PCEDT {{:​komputacni-lingvistika:​tfa_predanotace.pdf|1. část (PDF)}}, ​{{:​komputacni-lingvistika:​workshop-tri-projektu-tfa-2013.ppt|2. část (PPT)}}
   * **Eduard Bejček**: Co nového ve zpracování MWE? {{:​komputacni-lingvistika:​mwe2.pdf|PDF}}   * **Eduard Bejček**: Co nového ve zpracování MWE? {{:​komputacni-lingvistika:​mwe2.pdf|PDF}}
   * **Kateřina Rysová**: Povrchový slovosled kontextově nezapojených participantů na základě dat v PDT {{:​komputacni-lingvistika:​workshop_k_rysova.ppt|PPT}}   * **Kateřina Rysová**: Povrchový slovosled kontextově nezapojených participantů na základě dat v PDT {{:​komputacni-lingvistika:​workshop_k_rysova.ppt|PPT}}
   * **Jaroslava Hlaváčová,​ Anja Nedolužko**:​ Intenzita slovesného děje (na příkladech z češtiny a ruštiny) {{:​komputacni-lingvistika:​ceske_ruske.ppt|PPT}}   * **Jaroslava Hlaváčová,​ Anja Nedolužko**:​ Intenzita slovesného děje (na příkladech z češtiny a ruštiny) {{:​komputacni-lingvistika:​ceske_ruske.ppt|PPT}}
 +  * **Karolina Skwarská**:​ Možnosti paralelního popisu českého, ruského a polského slovesa {{:​komputacni-lingvistika:​skwarska.ppt|PPT}}
 +  * **Anja Nedolužko**:​ Anotace koreference 1. a 2. osoby v PDT (Generické použití zájmen, ambiguita a pragmatická specifika) {{:​komputacni-lingvistika:​anotace-koreference.pdf|PDF}}
  
 ===== Výjezdní seminář Malá Skála 20-22.září 2012 ===== ===== Výjezdní seminář Malá Skála 20-22.září 2012 =====

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]