[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
komputacni-lingvistika:start [2013/04/25 09:49]
hlavacova
komputacni-lingvistika:start [2013/04/30 08:59] (current)
hlavacova
Line 14: Line 14:
   * **Jaroslava Hlaváčová,​ Anja Nedolužko**:​ Intenzita slovesného děje (na příkladech z češtiny a ruštiny) {{:​komputacni-lingvistika:​ceske_ruske.ppt|PPT}}   * **Jaroslava Hlaváčová,​ Anja Nedolužko**:​ Intenzita slovesného děje (na příkladech z češtiny a ruštiny) {{:​komputacni-lingvistika:​ceske_ruske.ppt|PPT}}
   * **Karolina Skwarská**:​ Možnosti paralelního popisu českého, ruského a polského slovesa {{:​komputacni-lingvistika:​skwarska.ppt|PPT}}   * **Karolina Skwarská**:​ Možnosti paralelního popisu českého, ruského a polského slovesa {{:​komputacni-lingvistika:​skwarska.ppt|PPT}}
 +  * **Anja Nedolužko**:​ Anotace koreference 1. a 2. osoby v PDT (Generické použití zájmen, ambiguita a pragmatická specifika) {{:​komputacni-lingvistika:​anotace-koreference.pdf|PDF}}
  
 ===== Výjezdní seminář Malá Skála 20-22.září 2012 ===== ===== Výjezdní seminář Malá Skála 20-22.září 2012 =====

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]