[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

činit (se)

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-činit-1 v-w327f2 dělat; “nevím, bratře, zda činíš dobře.”
blu-v-činit-2 v-w327f7 (rozhodnutí atp.), v-w327f9 (závěr) dělat, působit (analytický predikát); “činí pokus”, (rozhodnutí, opatření, nárok, závěry, kontrolu…)
blu-v-činit-3 v-w327f4 působit změnu stavu z ORIG do EFF; “učinil Pavla z učitele soudcem”
blu-v-činit-4 v-w327f3 přetvářet; “činí z Pavla učitele”
blu-v-činit-5 způsobovat; “celý život mu činila mnoho zlého”
blu-v-činit-6 v-w327f5 zpracovávat; “celý týden činil kůže”
blu-v-činit-7 (idiom) uspokojovat; “činil zadost své zvědavosti”
blu-v-činit-8 v-w327f8 (idiom) činit dojem, zaujmout; “stavba na něho činila dojem”
blu-v-činit-9 (idiom) činit přítrž, konec; “tímto zákazem činíme přítrž vašim podvodům”
blu-v-činit-10 v-w327f6 (idiom) činit obtíže, potíže, radost, pomyšlení; “nečiní mi obtíže uznat, že…”, “činil jí pomyšlení”
blu-v-činit-11 v-w327f1 (idiom) dosahovat hodnoty/míry; “činí to 30 Kč”
blu-v-činit-se-1 v-w329f1 (idiom) pilně pracovat; “Petr se na zahradě činil”
v-w330f1 (idiom) činit si představu, nárok…; “činit si představu o finančním zatížení vysokoškoláka”
v-w329f2 dělat si; “činí si výlety podle chuti”

Poznámky:
- Všechny tyto abstraktní argumenty činění (Vallex: 2, 10) lze jen s obtížemi vzájemně rozlišit. Např. Vallex klade do blu-v-činit-2 “činit závěry” i “kontrolu”, což PDT-Vallex rozlišuje; PDT-Vallex dále slučuje “činit obtíže” i “činit pomyšlení”. Okolí, podle kterého by bylo možno různé rámce rozlišit (např. “závěr”, “nárok”, “opatření”…), má obecně charakter volných doplnění. Opět se jedná o problém kritéria frazeologičnosti.
- PDT-Vallex: slučuje v v-w330f1 tak rozdílné rámce, jako “činit si představy” a “činit si nárok”, zatímco jinde velmi jemně dělí.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]