[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

dělat (se, si)

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-dělat-1 v-w409f1 pracovat; provádět; věnovat se něčemu “d. svou práci/test/zkoušky/film/divadlo/noviny”
blu-v-dělat-1 v-w409f3
blu-v-dělat-1 v-w409f5
blu-v-dělat-1 v-w409f6
blu-v-dělat-1 v-w409f9
blu-v-dělat-2 v-w409f2 přetvářet; připravovat “d. loutku/večeři/domeček/z protagonistů elitu”
blu-v-dělat-2 v-w409f17
blu-v-dělat-3 v-w409f18 působit změnu; stanovovat “dělali ho učitelem; dělal se hezkým”
blu-v-dělat-3 v-w409f26
blu-v-dělat-4 v-w409f4 pracovat (zaměstnání) “d. učitele / ve fabrice”
blu-v-dělat-5 v-w409f23 zpracovávat úkol “d. do služeb / do politiky / na výzkumu / na úkolu”
blu-v-dělat-5 v-w409f25
blu-v-dělat-6 v-w409f1 provádět “d. pokroky / chyby / kompromisy / bilanci / kontrolu / prognózy”
blu-v-dělat-6 v-w409f3
blu-v-dělat-6 v-w409f5
blu-v-dělat-6 v-w409f6
blu-v-dělat-6 v-w409f9
blu-v-dělat-7 v-w409f17 upravovat (idiom) “d. někomu vlasy”
blu-v-dělat-8 v-w409f7 zacházet; nakládat (idiom) “Co s tím budeš dělat? Dělej s tím opatrně.”
blu-v-dělat-9 získávat body (idiom) “d. body”
blu-v-dělat-10 v-w409f27 působit (idiom) “d. na někoho dojem”
blu-v-dělat-11 v-w409f12 pracovat místo někoho (idiom) “dělníci dělají na úředníky”
blu-v-dělat-12 v-w409f11 působit (idiom) “d. někomu problém / starosti /potíže; to mi nedělá dobře”
blu-v-dělat-12 v-w409f14
blu-v-dělat-13 v-w409f22 pospíchat (idiom) “Dělej, ať to stihneme!”
blu-v-dělat-14 v-w409f15 dosáhnout míry (idiom) “Kolik to dělá?”
blu-v-dělat-15 vyměšovat (idiom) “dělal si do kalhot”
blu-v-dělat-16 v-w409f8 předstírat (idiom) “dělal, že pracuje; dělá ukřivděného”
blu-v-dělat-17 v-w409f24 svádět (idiom) “dělá do ní”
blu-v-dělat-18 uzavírat (idiom) “d. závěry”
blu-v-dělat-19 komplikovat (idiom) “d. z něčeho problém / tragédii”
blu-v-dělat-20 rozlišovat (idiom) “d. rozdíly”
blu-v-dělat-21 piplat se s něčím (idiom) “d. cavyky / ciráty”
blu-v-dělat-22 ustupovat (idiom) “d. ústupky”
blu-v-dělat-23 v-w409f16 vyhovovat; nečinit obtíže (idiom) “d. dobrotu”
blu-v-dělat-a v-w409f10 vytvářet o někom/něčem nepravdivý dojem (idiom) “dělá z něj blázna”
blu-v-dělat-b v-w409f13 způsobovat (idiom) “příležitost dělá zloděje”
blu-v-dělat-c v-w409f19 (idiom) “nabídka dělá své”
blu-v-dělat-d v-w409f20 (idiom) “d. závěry”
blu-v-dělat-e v-w409f21 (idiom) “d. neplechu”
blu-v-dělat-se-1 v-w410f2 měnit se (počasí) (idiom)
blu-v-dělat-se-a v-w410f1 “d. se s úkolem”
blu-v-dělat-si-1 v-w411f1 činit “každý si tady dělá, co se mu zlíbí” “d. si výlety do okolí”
blu-v-dělat-si-2 v-w411f5 vysmívat se (idiom) “d. si z někoho blázny/legraci/srandu”
blu-v-dělat-si-a v-w411f2 “d. si představu/nárok/naději”
blu-v-dělat-si-a v-w411f4 “d. si iluzi”
blu-v-dělat-si-b v-w411f3 “nic si z toho nedělejte”
blu-v-dělat-si-c v-w411f6 “d. si z něčeho těžkou hlavu” (idiom)
Sporné významy
blu-v-dělat-1 pracovat; provádět; věnovat se něčemu “d. svou práci/test/zkoušky/film/divadlo/noviny”
blu-v-dělat-6 provádět “d. pokroky / chyby / kompromisy / bilanci / kontrolu / prognózy”
v-w409f1 “d. kompromisy/politiku/třetí stupeň čištění spalin;věděl, co dělá;dělat to takhle”
v-w409f3 d. rozhovor, práce, prognóza, slib, test, chyba, instruktáž, ohledání, propagace, průzkum, reorganizace, restrukturalizace, údržba, ústupek, vklad, hodnocení, pokus, krok, opatření, pokrok, expertíza, kontrola, omezení, vyšetření, zátah,…

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]