[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

dosáhnout, dosahovat

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-dosáhnout-dosahovat-1 v-w714f4dotýkat se; dotknout se “dosáhl rukou na strop”
blu-v-dosáhnout-dosahovat-1 v-w716f2dotýkat se; dotknout se “dosáhoval rukou na strop”
blu-v-dosáhnout-dosahovat-2 vzrůstat / klesat do určité míry “úroveň dosahuje stovek miliónů korun”
blu-v-dosáhnout-dosahovat-3 v-w714f2získávat; získat; docílit “vždy dosáhla svého”
blu-v-dosáhnout-dosahovat-3 v-w714f3získávat; získat; docílit “vždy dosáhla svého”
blu-v-dosáhnout-dosahovat-3 v-w716f3získávat; získat; docílit “vždy dosáhoval svého”
blu-v-dosáhnout-dosahovat-3 v-w716f4získávat; získat; docílit “dosáhoval na něm slibu”
blu-v-dosáhnout-dosahovat-4 v-w714f1dospívat stupně “nemoc dosahovala pokročilého stádia”
blu-v-dosáhnout-dosahovat-4 v-w716f1dosahovat “mzda dosahovala určité úrovně”
blu-v-dosáhnout-dosahovat-5 mít působnost; rozšiřovat se “voda dosahuje až ke břehu”
blu-v-dosáhnout-dosahovat-6 dospívat; dospět “dosáhnout pólu”

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]