[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

držet (se)

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-držet-1 v-w839f1 třímat; “rukojeť se mokrou rukou špatně drží”
blu-v-držet-2 v-w839f2 zachovávat na místě; “držel dítě v posteli”, “držel ho při práci”
v-w839f3 vlastnit, spravovat državy; “držet území do posledního dechu”
v-w839f4 (idiom) “držet rekord”
blu-v-držet-3 v-w839f5, v-w839f7 (držet v tajnosti) zachovávat ve stavu; “držel to v tajnosti”
v-w839f6 (idiom) “držet na uzdě”, ovládat
v-w839f8 (idiom) “držet nad vodou”
blu-v-držet-4 v-w839f16 dodržovat; “držet smutek” (nebo slovo, dietu, tvar)
blu-v-držet-5 v-w839f11, v-w839f14 (při životě) zůstávat ve stabilním stavu; “barva dobře drží”, “drž a nehýbej se”
v-w839f12 (idiom) “držet v šachu”
v-w839f13 (idiom) “držet na oprati”
blu-v-držet-6 (idiom) chovat, pěstovat; “držet krávy”
blu-v-držet-7 (idiom) protěžovat*, mít v oblibě; “učitelka držela na Pavla”
blu-v-držet-8 (idiom) podporovat se, být zajedno; “dcera drží s matkou”
blu-v-držet-9 v-w839f9 (idiom) rezervovat; “držím ti místo”
blu-v-držet-10 vydržovat, platit; “držíme si služku”
blu-v-držet-11 v-w839f10 (idiom) držet krok, stačit pokroku; “držet krok s dobou”
v-w839f15 (idiom) “držet stráž” (službu, hlídku…)
blu-v-držet-se-1 v-w840f3 trvat, zůstávat ve stavu; “v bytě se drželo teplo”, “index se drží na stabilní úrovni”
blu-v-držet-se-2 v-w840f1 přidržovat se něčeho; “drží se zábradlí”
blu-v-držet-se-3 (idiom) zůstávat, držet se něčeho; “drží se domova”, “drží se špatné společnosti”
blu-v-držet-se-4 v-w840f2 (idiom) nevzdalovat se, držet se blízko něčeho; “držte se u břehu”
v-w840f2 (idiom) pobývat, držet se stranou; “spekulanti se drží stranou obchodování”
blu-v-držet-se-5 v-w840f4 (idiom) vytrvávat, vést si dobře; “Petr se drží”
blu-v-držet-se-6 (idiom) ovládat se; “stěží se drželi, aby nepropukli smíchy”
v-w840f3 (idiom) řídit se, dbát; “drží se rady přátel”

Poznámky:
- Není příklad “držel ho při práci” (Vallex) spíše pro blu-v-držet-3 nežli blu-v-držet-2?
- * Protěžovat je impf. od českého “protížit” (tj. zvýrazňovat hodnotu). Podobně jako “robot”, “tolar” nebo “pistole” se i toto slovo stalo mezinárodním (např. FR “protéger” - chránit). Od “protěžovat” je odvozen i název chráněné rostliny “protěž”.
- Jak je vidět, mezi v-w839f5 a v-w839f7 není žádný rozdíl; “držet v tajnosti” jako typ “udržovat ve stavu” není idiom.
- Mezi “držet na uzdě” (v-w839f6) a “držet na oprati” (v-w839f13) by nemusel být žádný rozdíl.
- v-w839f14 “držet při životě” by měl být pouze podtyp “udržovat” (nejedná se o idiom).
- v-w839f4 obsahuje podle PDT-Vallex DPHR(rekord), přičemž se ale dle mého nejedná o samostatný idiom; naopak reprezentuje celou třídu (byť přenesených) významů “mít status” (jiná použití: držet primát, držet prvenství, držet titul, držet úřad ministra…).
- PDT-Vallex směšuje v v-w840f2 oba významy “držet se LOC”: jak “nevzdalovat se” (blu-v-držet-se-4), tak “držet se zpátky” (stranou, mimo…) (což Vallex nezachycuje).


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]