[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

jít

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-jít-1 v-w1339f5pohybovat se na vlastních nohou; přemisťovat se chůzí “jít odněkud někam pěšky”
blu-v-jít-1 v-w1339f20pohybovat se na vlastních nohou; přemisťovat se chůzí “jít v čele průvodu”
blu-v-jít-2 v-w1339f3chůzí absolvovat “jít na nákup”
blu-v-jít-2 v-w1339f26chůzí absolvovat “jít nedělní pochod”
blu-v-jít-3 chystat se “zítra jdu na judo”
blu-v-jít-4 v-w1339f2mít na něčem zájem (idiom) “jde mi především o peníze”
blu-v-jít-5 v-w1339f1jednat se o něco; týkat se (idiom) “jde o zločin”
blu-v-jít-6 v-w1339f45být přestrojen “o masopustu jdu za maškaru”
blu-v-jít-6 v-w1339f43být přestrojen “o masopustu jdu za maškaru”
blu-v-jít-7 v-w1339f46jeho věk se blíží čemu (idiom) “jde mu na osmdesát”
blu-v-jít-8 v-w1339f4fungovat (idiom) “motor jde dobře”
blu-v-jít-9 dařit se; vést se (idiom) “práce mu jde dobře”
blu-v-jít-10 v-w1339f8být možné (idiom) “šlo by to v pondělí”
blu-v-jít-10 v-w1339f14dát se “šlo by to v pondělí”
blu-v-jít-11 v-w1339f36přepadat; útočit (idiom) “jde na souseda”
blu-v-jít-11 v-w1339f33vyřídit si to s někym; přepadnout “jde na souseda”
blu-v-jít-12 v-w1339f16začíná to být vážné (idiom) “jde do tuhého”
blu-v-jít-13 v-w1339f42hodit se (dohromady) (idiom) “svetr mu jde k pleti”
blu-v-jít-14 v-w1339f44být vzorem (idiom) “jít dobrým příkladem”
blu-v-jít-14 v-w1339f27být vzorem (idiom) “šla příkladem”
blu-v-jít-ACT(1)-DIR(3) v-w1339f6“šel sám na brankáře”
blu-v-jít-ACT(1)-DIR(3) v-w1339f7“šel do likvidace; jde do důchodu”
blu-v-jít-ACT(1)-DIR(3) v-w1339f9připadat “desetiny procenta jdou na tyto potřeby”
blu-v-jít-ACT(1)-DIR(3) v-w1339f12sahat “náklady jdou do statisíců”
blu-v-jít-ACT(1)-DIR(3) v-w1339f13“obrazel šel do komise”
blu-v-jít-ACT(1)-DIR(3) v-w1339f24“nevíme, kam až je ochotna jít”
blu-v-jít-ACT(1)-DIR(3) v-w1339f25“velká část zboží jde do bývalého SSSR”
blu-v-jít-ACT(1)-DPHR v-w1339f11“jde ve svých úvahách dál”
blu-v-jít-ACT(1)-DPHR v-w1339f21“zvůle a korupce jde ruku v ruce”
blu-v-jít-ACT(1)-DPHR v-w1339f29“psaní manuálu jí jde k duhu”
blu-v-jít-ACT(1)-DPHR v-w1339f32“to mu nejde pod vousy ”
blu-v-jít-ACT(1)-DPHR v-w1339f31“jde vládě po krku”
blu-v-jít-ACT(1)-DPHR v-w1339f37“začaly jít tlustý do tenkejch”
blu-v-jít-ACT(1)-DPHR v-w1339f38“jde to s ním z kopce”
blu-v-jít-ACT(1)-DPHR v-w1339f48“jde proti proudu”
blu-v-jít-ACT(1)-DPHR v-w1339f39“jde s cenou dolů”
blu-v-jít-ACT(1)-DPHR v-w1339f41“můžeme se jít klouzat”
blu-v-jít-ACT(1)-DPHR v-w1339f15“jde to na odbyt”
blu-v-jít-ACT(1) v-w1339f34ubíhat “léta šla rychle”
blu-v-jít-ACT(1) v-w1339f35přibližovat se; přicházet “jde bouřka”
blu-v-jít-ACT(1)-PAT(na+4) v-w1339f18přijmout “nikdy bych nešel na kompromis”
blu-v-jít-ACT(1)-PAT(na+4) v-w1339f19připadat “pět procent jde na kupóny”
blu-v-jít-ACT(1)-PAT(na+4) v-w1339f18přijmout “nikdy bych nešel na kompromis”
blu-v-jít-ACT(1)-PAT(do+2) v-w1339f10přijmout poměry; úkol; začít činnost “nikdy bych do toho nešel”
blu-v-jít-ACT(1)-PAT(do+2) v-w1339f47zabývat se “jít do důsledků”
blu-v-jít-jiné v-w1339f17umět “jde nám tvořit rámce” / ACT(3) PAT(1)
blu-v-jít-jiné v-w1339f22vystupovat; vyjadřovat se “šel sám proti sobě” / ACT(1) PAT(proti+3)
blu-v-jít-jiné v-w1339f23vycházet “jeho vyznání jde od srdce” / ACT(1) DIR(3)
blu-v-jít-jiné v-w1339f28sledovat; následovat “jde za svým cílem” / ACT(1) PAT(za+7)
blu-v-jít-jiné v-w1339f30kontrolovat “proč nejdeme po prevenci” / ACT(3) PAT(po+6)
blu-v-jít-jiné v-w1339f40“mise jde od úspěchu k úspěchu” / ACT(1) PAT(od+2) EFF(k+3)

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]