[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

mít (se)

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-mít-1 mít povinnost
blu-v-mít-2 být možné nebo pravděpodobné
blu-v-mít-3 mít možnost, mík k dispozici
blu-v-mít-4 v-w1855f2 vlastnit, držet jako svůj majetek “mít spoustu peněz”
blu-v-mít-4 v-w1855f3 vlastnit, držet jako svůj majetek “má angínu”
blu-v-mít-4 v-w1855f5 vlastnit, držet jako svůj majetek “zimní boty má dvoje”
blu-v-mít-4 v-w1855f1 s tím, že tento rámec v PDT-Vallexu má v PAT krom čtvrtého pádu i pád druhý “mít pravdu”
blu-v-mít-5 získat
blu-v-mít-6 vlastnit něco v nějakém stavu
blu-v-mít-7 v-w1855f81 mít uloženo jako povinnost “má to od nich za úkol”
blu-v-mít-8 smět, být oprávněn
blu-v-mít-9 vyjádření pocitů / stavů / vlstností (idiom) - v PDT VALLEXU řešeno vazbou s DPHR
blu-v-mít-10 předpokládat
blu-v-mít-11 být v nějakém příbuzenském stavu (idiom)
blu-v-mít-12 mít moc, kontrolu - v PDT VALLEXU řešeno vazbou s DPHR
blu-v-mít-13 v-w1855f72 nutit, nabádat (idiom) “má ho k práci” - tyto rámce se od sebe v obou slovnících liší - VALLEX: ACT(1) PAT(4) EFF(k+3) / PDT-VALLEX: ACT(1) PAT(k+3) ADDR(4)
blu-v-mít-14 v-w1855f30 pokládat (idiom) “mít za blázna”
blu-v-mít-15 v-w1855f84 mít čest
blu-v-mít-15 v-w1855f85 mít něco s někým “měl s ní aférku”
blu-v-mít-16 v-w1855f23 mít na mysli
blu-v-mít-17 v-w1855f28 mít na starost
blu-v-mít-18 nést srovnání (idiom) “to nemá obdoby”
blu-v-mít-18 v-w1855f29 mít slovo
blu-v-mít-18 v-w1855f37 mít váhu
blu-v-mít-18 v-w1855f44 mít jasno
blu-v-mít-18 v-w1855f45 mít záruku
blu-v-mít-18 v-w1855f46 mít hluboko do kapsy
blu-v-mít-18 v-w1855f51 mít navrch
blu-v-mít-18 v-w1855f52 mít zelenou
blu-v-mít-18 v-w1855f55 mít napilno
blu-v-mít-18 v-w1855f65 mít namále
blu-v-mít-18 v-w1855f68 mít těžkou hlavu
blu-v-mít-18 v-w1855f74 mít na vybranou
blu-v-mít-18 v-w1855f76 mít pět pohromadě
blu-v-mít-18 v-w1855f77 mít střechu nad hlavou
blu-v-mít-18 v-w1855f78 mít z krku
blu-v-mít-18 v-w1855f79 mít zlaté dno
blu-v-mít-18 v-w1855f80 mít kliku
blu-v-mít-18 v-w1855f82 mít šťastnou ruku
blu-v-mít-19 v-w1855f85 mít souvislost / spojitost; setkat se / dostat se do kontaktu (idiom) “Jana nemá s Petrem co do činění” - tyto rámce se od sebe mírně liší: Vallex má ADDR(s+7) PAT (4) / PDT-VALLEX: PAT (s+7)
blu-v-mít-19 v-w1855f84 dostat se do kontaktu (idiom) “Mám tu čest se s ním potkat” - tyto rámce se od sebe mírně liší: Vallex má ADDR(s+7) PAT (4) / PDT-VALLEX: PAT (s+7)
blu-v-mít-20 v-w1855f32 vyplynout v něco (idiom) “útok na německý oddíl měl za následek smrt dvou vojáků”
blu-v-mít-21 v-w1855f15 milovat (idiom) “má ho raději než mne”
blu-v-mít-22 v-w1855f43 plánovat; chystat se (idiom) “mám v plánu večer vyrazit do kina”
blu-v-mít-22 v-w1855f11 mít k dispozici
blu-v-mít-22 v-w1855f18 mít v úmyslu
blu-v-mít-22 v-w1855f31 mít na svědomí
blu-v-mít-22 v-w1855f33 mít za to, domnívat se
blu-v-mít-22 v-w1855f38 mít v rukou
blu-v-mít-22 v-w1855f42 mít za cíl
blu-v-mít-22 v-w1855f47 mít na paměti
blu-v-mít-22 v-w1855f48 mít při ruce
blu-v-mít-22 v-w1855f50 mít za zlé
blu-v-mít-22 v-w1855f57 mít pod dohledem
blu-v-mít-22 v-w1855f58 mít na zřeteli
blu-v-mít-22 v-w1855f59 mít v pravomoci
blu-v-mít-22 v-w1855f61 mít v referátu
blu-v-mít-22 v-w1855f62 mít na programu
blu-v-mít-22 v-w1855f63 mít v provozu
blu-v-mít-22 v-w1855f64 mít v oblibě
blu-v-mít-22 v-w1855f67 mít v krvi
blu-v-mít-22 v-w1855f69 mít za důsledek
blu-v-mít-22 v-w1855f70 mít na programu
blu-v-mít-22 v-w1855f71 mít ve hře
blu-v-mít-22 v-w1855f83 mít za důsledek
blu-v-mít-22 v-w1855f86 mít v povaze
blu-v-mít-22 v-w1855f87 mít v užívání
v-w1855f9 nacházet se “mít to ve smlouvě”
v-w1855f24 “mít v soukromém vlastnictví” stejný rámec jako v-w1855f9
v-w1855f19 zvládnout “on na to má”
v-w1855f39 zvládnout pořídít “nemá na zaplacení nájmu” - stejný rámec jako v-w1855f19
v-w1855f25 “má to do školy daleko”
v-w1855f27 “má co říci”
v-w1855f53 vážit “má 9 kilo”
v-w1855f56 mít toho plné zuby (vazba s DPHR) - stejný rámec jako v-w1855f66 a 88
v-w1855f66 mít toho plné zuby / dost (vazba s DPHR) - stejný rámec jako v-w1855f56 a 88
v-w1855f88 mít toho po krk (vazba s DPHR) - stejný rámec jako v-w1855f56 a 66
v-w1855f60 mít spadeno na někoho
v-w1855f75 mít před svatbou
blu-v-mít-se-1 v-w1856f2 chystat se (idiom) “moc se k tomu neměl”
blu-v-mít-se-2 chovat se (idiom) “měl se k ní hezky”
blu-v-mít-se-3 v-w1856f1 dařit se; vést se (idiom) “Jak se máš?”
v-w1856f3 mít se k světu (být čilý)

Rámce PDT-Vallexu: ACT(1) PAT(substantivum,4)

v-w1855f4 CPHR (dluh, oprávnění, touhu, úkol, závazek, síla, pochybnost, představa, cíl …)
v-w1855f6 CPHR (zájem …)
v-w1855f7 CPHR (potíž, problém …)
v-w1855f8 CPHR (dopad, nárok, účinek, vliv …)
v-w1855f10 CPHR (obava, potěšení, strach, radost, dojem …)
v-w1855f12 CPHR (předpoklad, sklon, tendence, plán …)
v-w1855f13 CPHR (prostor, důvod, motivace, příležitost …)
v-w1855f14 CPHR (smysl, význa, cena …)
v-w1855f16 CPHR (zpoždění, zkušenost …)
v-w1855f17 CPHR (podíl, zásluha …)
v-w1855f20 CPHR (námitka, výhrada, nic, něco …)
v-w1855f21 CPHR (nedůvěra, přednost, respekt, náskok, důvěra …)
v-w1855f22 CPHR (názor, mínění …)
v-w1855f26 CPHR (následek, důsledek …)
v-w1855f34 CPHR (vztah …)
v-w1855f35 CPHR (převaha …)
v-w1855f36 CPHR (povolení, svolení, souhlas …)
v-w1855f41 CPHR (připomínka, poznámka, návrh …)
v-w1855f49 CPHR (styk …)
v-w1855f54 CPHR (dohled, dozor …)
v-w1855f40 CPHR (respect, důvěra …) s tím, že rámec má “obohacený” ještě o LOC
v-w1855f73 CPHR (co dělat …) s tím, že rámec má “obohacený” ještě o LOC

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]