[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
lexaling:mit-se [2007/04/21 14:21]
hoffmannova
lexaling:mit-se [2007/04/21 15:18]
hoffmannova
Line 1: Line 1:
 === mít (se) === === mít (se) ===
 ^Vallex2.0 ^PDT-V. ^popis ^ ^Vallex2.0 ^PDT-V. ^popis ^
-|[[blu>​blu-v-mít-1]] |v-w | | +|[[blu>​blu-v-mít-1]] | |mít povinnost ​
-|[[blu>​blu-v-mít-2]] |v-w | | +|[[blu>​blu-v-mít-2]] | |být možné nebo pravděpodobné ​
-|[[blu>​blu-v-mít-3]] |v-w | |+|[[blu>​blu-v-mít-3]] | |mít možnost, mík k dispozici ​|
 |[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f2 |vlastnit, držet jako svůj majetek "mít spoustu peněz"​ | |[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f2 |vlastnit, držet jako svůj majetek "mít spoustu peněz"​ |
 |[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f3 |vlastnit, držet jako svůj majetek "má angínu"​ | |[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f3 |vlastnit, držet jako svůj majetek "má angínu"​ |
 |[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f5 |vlastnit, držet jako svůj majetek "​zimní boty má dvoje" | |[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f5 |vlastnit, držet jako svůj majetek "​zimní boty má dvoje" |
-|[[blu>​blu-v-mít-5]] |v-| | +|[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f1 ​|s tím, že tento rámec v PDT-Vallexu má v PAT krom čtvrtého pádu i pád druhý "mít pravdu" ​
-|[[blu>​blu-v-mít-6]] |v-| |+|[[blu>​blu-v-mít-5]] | |získat | 
 +|[[blu>​blu-v-mít-6]] ​|vlastnit něco v nějakém stavu|
 |[[blu>​blu-v-mít-7]] |v-w1855f81 |mít uloženo jako povinnost "má to od nich za úkol" | |[[blu>​blu-v-mít-7]] |v-w1855f81 |mít uloženo jako povinnost "má to od nich za úkol" |
-|[[blu>​blu-v-mít-8]] | | | +|[[blu>​blu-v-mít-8]] | |smět, být oprávněn ​
-|[[blu>​blu-v-mít-9]] |v-w | | +|[[blu>​blu-v-mít-9]] | |vyjádření pocitů / stavů / vlstností (idiom) - v PDT VALLEXU řešeno vazbou s DPHR 
-|[[blu>​blu-v-mít-10]] |v-w | | +|[[blu>​blu-v-mít-10]] | |předpokládat ​
-|[[blu>​blu-v-mít-11]] |v-w | +|[[blu>​blu-v-mít-11]] | |být nějakém příbuzenském stavu (idiom) ​
-|[[blu>​blu-v-mít-12]] |v-w | | +|[[blu>​blu-v-mít-12]] | |mít moc, kontrolu - v PDT VALLEXU řešeno vazbou s DPHR 
-|[[blu>​blu-v-mít-13]] |v-| | +|[[blu>​blu-v-mít-13]] |v-w1855f72 ​|nutit, nabádat (idiom) "má ho k práci"​ - tyto rámce se od sebe v obou slovnících liší - VALLEX: ACT(1) PAT(4) EFF(k+3) / PDT-VALLEX: ACT(1) PAT(k+3) ADDR(4) ​
-|[[blu>​blu-v-mít-14]] |v-| |+|[[blu>​blu-v-mít-14]] |v-w1855f30 ​|pokládat (idiom) "mít za blázna" ​|
 |[[blu>​blu-v-mít-15]] |v-w1855f84 |mít čest | |[[blu>​blu-v-mít-15]] |v-w1855f84 |mít čest |
 |[[blu>​blu-v-mít-15]] |v-w1855f85 |mít něco s někým "měl s ní aférku"​ | |[[blu>​blu-v-mít-15]] |v-w1855f85 |mít něco s někým "měl s ní aférku"​ |
 |[[blu>​blu-v-mít-16]] |v-w1855f23 |mít na mysli | |[[blu>​blu-v-mít-16]] |v-w1855f23 |mít na mysli |
 |[[blu>​blu-v-mít-17]] |v-w1855f28 |mít na starost | |[[blu>​blu-v-mít-17]] |v-w1855f28 |mít na starost |
-|[[blu>​blu-v-mít-18]] ​| |nést srovnání (idiom) "to nemá obdoby"​+|[[blu>​blu-v-mít-18]] | |nést srovnání (idiom) "to nemá obdoby" ​|
 |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f29 |mít slovo | |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f29 |mít slovo |
 |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f37 |mít váhu | |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f37 |mít váhu |
Line 31: Line 32:
 |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f55 |mít napilno | |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f55 |mít napilno |
 |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f65 |mít namále | |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f65 |mít namále |
-|[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f68 |mít plnou hlavu | +|[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f68 |mít těžkou ​hlavu 
-|[[blu>​blu-v-mít-19]] |v-|mít souvislost / spojitost; setkat se / dostat se do kontaktu (idiom) "Jana nemá s Petrem co do činění"​ | +|[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f74 |mít na vybranou | 
-|[[blu>​blu-v-mít-20]] |v-|vyplynout v něco (idiom) "útok na německý oddíl měl za následek smrt dvou vojáků"​ |+|[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f76 |mít pět pohromadě | 
 +|[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f77 |mít střechu nad hlavou | 
 +|[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f78 |mít z krku | 
 +|[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f79 |mít zlaté dno | 
 +|[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f80 |mít kliku | 
 +|[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f82 |mít šťastnou ruku 
 +|[[blu>​blu-v-mít-19]] |v-w1855f85 ​|mít souvislost / spojitost; setkat se / dostat se do kontaktu (idiom) "Jana nemá s Petrem co do činění" ​- tyto rámce se od sebe mírně liší: Vallex má ADDR(s+7) PAT (4) / PDT-VALLEX: PAT (s+7) | 
 +|[[blu>​blu-v-mít-19]] |v-w1855f84 |dostat se do kontaktu (idiom) "Mám tu čest se s ním potkat"​ - tyto rámce se od sebe mírně liší: Vallex má ADDR(s+7) PAT (4) / PDT-VALLEX: PAT (s+7) 
 +|[[blu>​blu-v-mít-20]] |v-w1855f32 ​|vyplynout v něco (idiom) "útok na německý oddíl měl za následek smrt dvou vojáků"​ |
 |[[blu>​blu-v-mít-21]] |v-w1855f15 |milovat (idiom) "má ho raději než mne" | |[[blu>​blu-v-mít-21]] |v-w1855f15 |milovat (idiom) "má ho raději než mne" |
 |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f43 |plánovat; chystat se (idiom) "mám v plánu večer vyrazit do kina" | |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f43 |plánovat; chystat se (idiom) "mám v plánu večer vyrazit do kina" |
Line 39: Line 48:
 |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f18 |mít v úmyslu | |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f18 |mít v úmyslu |
 |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f31 |mít na svědomí | |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f31 |mít na svědomí |
-|[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f32 |mít za následek | 
 |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f33 |mít za to, domnívat se | |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f33 |mít za to, domnívat se |
 |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f38 |mít v rukou | |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f38 |mít v rukou |
Line 62: Line 70:
 |[[blu>​blu-v-mít-se-1]] |v-w1856f2 |chystat se (idiom) "moc se k tomu neměl"​ | |[[blu>​blu-v-mít-se-1]] |v-w1856f2 |chystat se (idiom) "moc se k tomu neměl"​ |
 |[[blu>​blu-v-mít-se-2]] | |chovat se (idiom) "měl se k ní hezky" | |[[blu>​blu-v-mít-se-2]] | |chovat se (idiom) "měl se k ní hezky" |
-|[[blu>​blu-v-mít-se-3]] | |dařit se; vést se (idiom) "Jak se máš?"​ |+|[[blu>​blu-v-mít-se-3]] |v-w1856f1 ​|dařit se; vést se (idiom) "Jak se máš?"​ |
 | |v-w1856f3 |mít se k světu (být čilý)| | |v-w1856f3 |mít se k světu (být čilý)|
 +
 +Rámce PDT-Vallexu:​ ACT(1) PAT(substantivum,​4)
 +|v-w1855f4 |CPHR (dluh, oprávnění,​ touhu, úkol, závazek, síla, pochybnost, představa, cíl ...) |
 +|v-w1855f6 |CPHR (zájem ...) |
 +|v-w1855f7 |CPHR (potíž, problém ...) |
 +|v-w1855f8 |CPHR (dopad, nárok, účinek, vliv ...) |
 +|v-w1855f10 |CPHR (obava, potěšení,​ strach, radost, dojem ...) |
 +|v-w1855f12 |CPHR (předpoklad,​ sklon, tendence, plán ...) |
 +|v-w1855f13 |CPHR (prostor, důvod, motivace, příležitost ...) |
 +|v-w1855f14 |CPHR (smysl, význa, cena ...) |
 +|v-w1855f16 |CPHR (zpoždění,​ zkušenost ...) |
 +|v-w1855f17 |CPHR (podíl, zásluha ...) |
 +|v-w1855f20 |CPHR (námitka, výhrada, nic, něco ...) |
 +|v-w1855f21 |CPHR (nedůvěra,​ přednost, respekt, náskok, důvěra ...) |
 +|v-w1855f22 |CPHR (názor, mínění ...) |
 +|v-w1855f26 |CPHR (následek, důsledek ...) |
 +|v-w1855f34 |CPHR (vztah ...) |
 +|v-w1855f35 |CPHR (převaha ...) |
 +|v-w1855f36 |CPHR (povolení, svolení, souhlas ...) |
 +|v-w1855f41 |CPHR (připomínka,​ poznámka, návrh ...) |
 +|v-w1855f49 |CPHR (styk ...) |
 +|v-w1855f54 |CPHR (dohled, dozor ...) |
 +|v-w1855f40 |CPHR (respect, důvěra ...) s tím, že rámec má "​obohacený"​ ještě o LOC |
 +|v-w1855f73 |CPHR (co dělat ...) s tím, že rámec má "​obohacený"​ ještě o LOC |
  
  
   * u většiny výskytu slova "​mít"​ jde o idiomatické vazby   * u většiny výskytu slova "​mít"​ jde o idiomatické vazby
-  * rámce z PDT-Vallexu s různými lexémy v DPHR jsou namapovány na rámec bluv-mít-22;​ v příkladu ke kažému rámci je uveden "​význam"​ z PDT-Vallexu+  * rámce z PDT-Vallexu s různými lexémy v DPHR jsou namapovány na rámec bluv-mít-22;​ v příkladu ke kažému rámci je uveden "​význam"​ z PDT-Vallexu ​(to samé i rámce bluv-mit-18)
   * rámce v-w1855f62 a v-w1855f70 jsou téměř stejné   * rámce v-w1855f62 a v-w1855f70 jsou téměř stejné
   * rámce v-w1855f69 a v-w1855f83 jsou úplně stejné   * rámce v-w1855f69 a v-w1855f83 jsou úplně stejné

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]