[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lexaling:mit-se [2007/04/21 15:18]
hoffmannova
lexaling:mit-se [2007/04/21 15:29] (current)
hoffmannova
Line 68: Line 68:
 |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f86 |mít v povaze | |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f86 |mít v povaze |
 |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f87 |mít v užívání | |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f87 |mít v užívání |
 +| |v-w1855f9 |nacházet se  "mít to ve smlouvě"​ |
 +| |v-w1855f24 |"mít v soukromém vlastnictví"​ stejný rámec jako v-w1855f9 |
 +| |v-w1855f19 |zvládnout "on na to má" |
 +| |v-w1855f39 |zvládnout pořídít "nemá na zaplacení nájmu"​ - stejný rámec jako v-w1855f19|
 +| |v-w1855f25 |"má to do školy daleko"​ |
 +| |v-w1855f27 |"má co říci"​ |
 +| |v-w1855f53 |vážit "má 9 kilo" |
 +| |v-w1855f56 |mít toho plné zuby (vazba s DPHR) - stejný rámec jako v-w1855f66 a 88 |
 +| |v-w1855f66 |mít toho plné zuby / dost (vazba s DPHR) - stejný rámec jako v-w1855f56 a 88 |
 +| |v-w1855f88 |mít toho po krk (vazba s DPHR) - stejný rámec jako v-w1855f56 a 66 |
 +| |v-w1855f60 |mít spadeno na někoho |
 +| |v-w1855f75 |mít před svatbou |
 |[[blu>​blu-v-mít-se-1]] |v-w1856f2 |chystat se (idiom) "moc se k tomu neměl"​ | |[[blu>​blu-v-mít-se-1]] |v-w1856f2 |chystat se (idiom) "moc se k tomu neměl"​ |
 |[[blu>​blu-v-mít-se-2]] | |chovat se (idiom) "měl se k ní hezky" | |[[blu>​blu-v-mít-se-2]] | |chovat se (idiom) "měl se k ní hezky" |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]