[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

nést (se)

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-nést-1 v-w2388f11 nesením dopravovat; “nese mu dárek”
blu-v-nést-2 v-w2388f3 podpírat; “sloupy nesou střechu”
blu-v-nést-3 v-w2388f1 nést zodpovědnost, náklady, tíhu viny atd.; “nese následky toho činu”
v-w2388f2 mít na sobě, vlastnit, vyznačovat se; “nést jméno”, “listina nese pečeť”, “substance nese akcidenty”
blu-v-nést-4 v-w2388f9 roznášet za účelem; “nese mi podepsat petici”, “nese rozdat handouty”
blu-v-nést-5 (idiom) být provázeno, nést s sebou něco; “rozhodnutí s sebou nese riziko”
blu-v-nést-6 v-w2388f4 (idiom) vynášet zisk; “tyto investice nesou peníze”
blu-v-nést-7 v-w2388f5 (idiom) snášet nepříjemnost, frustraci; “nese to statečně”
v-w2388f6 (idiom) nést něco (abstr.) někde; “nést myšlenku v podvědomí”, “nést smutek v srdci”
blu-v-nést-8 v-w2388f8 (idiom) být na řadě v kartách; “nese kartu”
blu-v-nést-9 v-w2388f7 (idiom) přinášet užitek; “strom nese ovoce”, “slepice nesou”
blu-v-nést-10 (idiom) mít dostřel; “puška dobře nese”
blu-v-nést-11 v-w2388f10 (idiom) nést kůži na trh
blu-v-nést-se-1 v-w2390f2 (idiom) nést se, chovat se pyšně
blu-v-nést-se-2 v-w2390f3 nést se, letět vzduchem; “balón se nesl daleko”
v-w2390f1 (idiom) vyznačovat se; “sjezd se nesl ve znamení kritiky”
v-w2390f4 (idiom) namáhat se s něčím; “nesl se s těžkou taškou

Poznámka:
- blu-v-nést-9 chybně PAT-obl., když v idiomu “slepice nesou” je PAT fakultativní.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]