[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

padat, padnout

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-padat-padnout-1 v-w3351f1 + v-w3356f6 “dostat se do nižší polohy”
blu-v-padat-padnout-2 “ztrácet (o částech těla); uvolňovat se”
blu-v-padat-padnout-3 v-w3356f4 “být poražen / překonán”
blu-v-padat-padnout-4 v-w3356f3 “neuskutečnit se”
blu-v-padat-padnout-5 v-w3351f3 + v-w3356f20 “snížit se”
blu-v-padat-padnout-6 v-w3356f7 “připadnout”
blu-v-padat-padnout-7 “být vstřelen”
blu-v-padat-padnout-8 “objevit se (na kostce)”
blu-v-padat-padnout-9 v-w3356f9 “zemřít”
blu-v-padat-padnout-10 “pocítit (idiom)”
blu-v-padat-padnout-11 “být ohromen (idiom)”
blu-v-padat-padnout-12 v-w3351f2 + v-w3356f2 + v-w3356f5 “uskutečnit se; stát se; zaznít (idiom)”
v-w3356f1 “uskutečnit se; stát se; zaznít (idiom)” jako blu-v-padat-padnout-12 ale (CPHR→ACT)
blu-v-padat-padnout-13 “padla facka (idiom) ”
blu-v-padat-padnout-14 v-w3356f12 + v-w3356f19 “obejmout; zalíbit se (idiom)”
blu-v-padat-padnout-15 v-w3356f10 “spotřebovat; utratit (idiom)”
blu-v-padat-padnout-16 v-w3356f15 + v-w3356f16 “hodit se; sedět (idiom)” :!: (DPHR→MANN) (PAT→BEN)
blu-v-padat-padnout-17 v-w3356f18 “potkat (idiom)”
blu-v-padat-padnout-18 v-w3356f17 “vymyslet; přijít na něco (idiom)”
blu-v-padat-padnout-19 “rychle odejít (idiom)”
blu-v-padat-padnout-20 “stávat se klidným (idiom)”
blu-v-padat-padnout-21 v-w3356f8 “být zajat (idiom)” :!: (DIR3→DPHR)
blu-v-padat-padnout-22 v-w3356f11 “padnout za oběť (idiom) ”
blu-v-padat-padnout-23 “padají hlavy (idiom)”
v-w3351f4 “stát a padat s něčím (idiom)”
v-w3356f13 “padni komu padni (idiom)”
v-w3356f14 “zbořit se” - “stavba padla”

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]