[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

pokládat, položit (se)

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-pokládat-položit-1 v-3751f2, v-w3816f2 umístit něco někam; “položil knihu na stůl”
blu-v-pokládat-položit-2 v-w3816f8 umístit něco někde; “kniha se obvykle pokládala na stole”
blu-v-pokládat-položit-3 pokrýt, instalovat; “řemeslníci pokládali kabely”;
blu-v-pokládat-položit-4 v-3751f1 (idiom) pokládat, považovat někoho za něco, něco za něco; “pokládal ho za přítele”, “pokládal si za čest doprovodit ji”
blu-v-pokládat-položit-5 v-3751f3, v-3751f5, v-w3816f1 (idiom) položit otázku
blu-v-pokládat-položit-6 v-w3816f4 (idiom) položit funkci, rezignovat
blu-v-pokládat-položit-7 v-3751f4, v-w3816f3 (idiom) položit základy, zakládat, vytvářet; “položil základy pro moderní psychologii”
blu-v-pokládat-položit-8 v-3751f6, v-w3816f7 (idiom) pokládat důraz; “klást důraz na etiku”
blu-v-pokládat-položit-9 v-w3816f6 (idiom) položit život; obětovat se; “položil život za vlast”
blu-v-pokládat-položit-10 (idiom) položit telefon, zavěsit; “nadával mi, tak jsem to položil”
blu-v-pokládat-položit-11, blu-v-pokládat-se-položit-se-3 v-w3817f2 (idiom) zničit, (pass) zničit se, zbankrotovat; “telefon mu spadl do kafe a položil se”, “ekonomická krize pokládala jednu banku za druhou”, “ten program se položil”
blu-v-pokládat-položit-12 v-w3816f5 (idiom) položit na lopatky, porazit; “položil soupeře na lopatky”
blu-v-pokládat-se-položit-se-1 v-w3817f1 lehat si, natáhnout se; “položil jsem se do postele”
blu-v-pokládat-se-položit-se-2 rozkládat se; “soumrak se pokládá na krajinu”
v-w3816f9 (idiom) položit podmínky; “položit stranám určité podmínky”

Poznámky:
- Vallex tvrdí, že blu-v-pokládat-položit-4 není idiom, podle mého názoru ano.
- Ve Vallexu se u blu-v-pokládat-položit-10 tvrdí, že sem patří rfl “položil se mu telefon”; dle mého se tento idiom v tomto významu nikdy nepoužívá; pokud se položí telefon, pak jde o nějakou poruchu, tudíž blu-v-pokládat-položit-11.
- Diachronně pravděpodobně blu-v-pokládat-položit-11 vzniklo z blu-v-pokládat-položit-12, je otázka, zda synchronně v češtině vnímáme DPHR(na lopatky) u blu-v-pokládat-položit-11 jako nevyjádřené.
- U blu-v-pokládat-položit-5 je dvojznačné mapování na PDT-Vallex: v-3751f3/v-w3816f1 (kde otázka je chápána jako CPHR) a v-3751f5 (kde je chápána jako PAT). Rozdíl je marginální a spočívá buď v chápání verba “položit” jako polysémního, nebo v chápání spojení “pokládat dotaz” jako frazeologického.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]