[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

postavit (se, si)

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-postavit-1 v-w4003f1 vybudovat, vytvořit; “postavit dětem z balzy model letadla”
blu-v-postavit-2 v-w4003f3, v-w4003f4 umístit; “postavit vojáka do řady”, “postavit lampu do rohu v koutě”
blu-v-postavit-3 (idiom) konfrontovat něco s něčím; “to nás postavilo proti sobě”
blu-v-postavit-4 v-w4003f6 (idiom) postavit vodu na čaj
blu-v-postavit-5 v-w4003f7 (idiom) postavit do situace, uvést do situace; “to postavilo rodiče před rozhodnutí”
blu-v-postavit-6 v-w4003f2 (idiom) postavit něco na něčem; “postavil svou teorii na výzkumu”, “postavil svou kariéru na lingvistice”
blu-v-postavit-7 v-w4003f5 (idiom) postavit někoho do hry, nasadit; “kouč postavil Jágra”
v-4004f2 (idiom) postavit se do nějaké role; “rada se postavila do čela státu”, “postavil se mimo zákon”
blu-v-postavit-8 v-w4003f9 (idiom) postavit problém, interpretovat, zavést diskurs; “i tak je možné problém postavit”
blu-v-postavit-9 (idiom) postavit na hlavu, dezinterpretovat; “postavil to celé na hlavu”
blu-v-postavit-10 v-w4003f7 (idiom) postavit mimo službu, zbavit práce; “podřízený byl postaven mimo službu”
blu-v-postavit-11 (idiom) postavit na roveň, zrovnoprávnit; “postavit ženy na roveň mužům”
blu-v-postavit-12 v-w4003f8 (idiom) postavit na nohy, uzdravit; “polévka tě postaví na nohy”
v-4003f10 (idiom) postavit překážky; “postavil jim do cesty překážky”
blu-v-postavit-se-1 v-w4004f3 vztyčit se; “pes se postavil na zadní”
blu-v-postavit-se-2 umístit se; “postavil se dozadu”
blu-v-postavit-se-3 v-w4004f1 vzepřít se; “postavit se nepříteli”, “postavit se proti nepříteli”
blu-v-postavit-se-4 v-w4004f5 postavit se k něčemu, zaujmout stanovisko; “postavil se k řešení chlapsky”, “postavil se k problému čelem”
blu-v-postavit-se-5 v-w4004f4 postavit se za někoho, podpořit; “postavil jsem se za kamaráda”
blu-v-postavit-se-6 v-w4004f6 osamostatnit se; “postavil se na vlastní nohy”

Poznámky:
- PDT-Vallex nenabízí možnost tří aktantů (“rozepře postavily Francii proti Německu”), jako je tomu v blu-v-postavit-3.
- blu-v-postavit-2 obsahuje jak DIR, tak LOC; PDT-Vallex rozděluje tento rámec na dva (v-w4003f3 pro DIR, v-w4003f4 pro LOC).
- v-w4003f7 v sobě slučuje minimálně blu-v-postavit-5, blu-v-postavit-10. Rámec je zde ACT(1) PAT(4) DIR3. Naopak Vallex rozlišuje syntakticky shodné rámce podle významu; opět zde hraje roli rozhodnutí, zda se jedná o frazeologická spojení nebo ne.
- Srovnání blu-v-postavit-8 a v-w4003f9: PDT-Vallex uvádí příklad “postavil svou snahu jako antipod” a rámec ACT(1) PAT(4) EFF(jako,jakožto,za+4); jedná se podle mne o stejné rámce, ač vypadají poněkud rozdílně.
- v-w4003f5 a v-4004f2 jsou velmi podobné. V prvním případě je to však zřejmé frazeologické spojení (lze říci “do hry”, ale není to nutné). Ve druhém případě to nutné je (ale základ je stejný). PDT-Vallex (v-4004f2) u vzorce ACT(1) DIR3 neuvažuje možnost ACT-PAT-ADDR, tedy např. “ten čin ho postavil mimo zákon”, “prezident postavil K. do čela vlády” apod. (čímž sloveso ztrácí reflexivitu). Nejblíže je těmto významům asi blu-v-postavit-5.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]