[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

pouštět, pustit (se, si)

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-pouštět-pustit-1 v-w5390f6 přestávat držet “pustil hrnek”
blu-v-pouštět-pustit-2 v-w5390f1 dovolovat; umožňovat vstup nebo odchod “pustili nás do druhého kola; pustit děti do kina”
blu-v-pouštět-pustit-2 v-w4127f4
blu-v-pouštět-pustit-3 v-w5390f7 zapínat; spouštět “pouštět rádio”
blu-v-pouštět-pustit-4 v-w5390f2 uvolňovat; přenechávat “pouštět někomu místo v práci”
blu-v-pouštět-pustit-4 v-w4127f3
blu-v-pouštět-pustit-5 mizet; vyprat se
blu-v-pouštět-pustit-6 vydávat “ovoce pustilo ze sebe šťávu”
blu-v-pouštět-pustit-7 nechytit “brankář pustil 5 branek”
blu-v-pouštět-pustit-8 v-w4127f1 nechat téci “pouštět vodu do vany”
blu-v-pouštět-pustit-9 v-w5390f3 nechat někoho provádět nějakou činnost “pustit někoho ke slovu / k práci”
blu-v-pouštět-pustit-9 v-w5390f4
blu-v-pouštět-pustit-10 v-w4127f2 rozšířit (idiom) “pouštěli do světa nepravdivé zprávy”
blu-v-pouštět-pustit-11 idiom “pouštěl na své studenty hrůzu”
blu-v-pouštět-pustit-12 idiom “pustit někomu žilou”
blu-v-pouštět-pustit-13 idiom “pustit něco z hlavy”
blu-v-pouštět-se-pustit-se-1 přestat se držet “pouštím se lana”
blu-v-pouštět-se-pustit-se-2 v-w4128f1 dát se; začít “pouštět se do práce”
blu-v-pouštět-se-pustit-se-2 v-w5391f1
blu-v-pouštět-se-pustit-se-3 v-w4128f3 vydat se “pouštěl se sám na dlouhé procházky / na cesty”
blu-v-pouštět-se-pustit-se-3 v-w5391f3
blu-v-pouštět-se-pustit-se-4 začínat se hádat “pustit se do kamaráda”
blu-v-pouštět-se-pustit-se-a v-w4128f2 idiom “pustit se do koláčů”
blu-v-pouštět-se-pustit-se-a v-w5391f2
blu-v-pouštět-si-pustit-si-1 idiom “pustil si ho moc k tělu”

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]