[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

pracovat

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-pracovat-1 v-w4243f2 konat činnost
blu-v-pracovat-1 v-w4243f6 zacházet: “výzkum pracuje se 758 respondenty ” (poznámka)
blu-v-pracovat-2 v-w4243f1 sloužit, být zaměstnán
blu-v-pracovat-3 v-w4243f3 zabývat se vytvářením něčeho: “pracoval na opravě kostela”
blu-v-pracovat-4 v-w4243f5 opracovávat, manipulovat: “pracoval se dřevem”
blu-v-pracovat-5 fungovat: “pumpy pracovaly nepřetržitě”
blu-v-pracovat-6 v-w4243f4 podléhat vnitřním procesům: “dřevo pracuje”

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]