[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

přecházet, přejít, přechodit

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-přecházet-přechodit-přejít-1 v-w4827f9, v-w4819f3, v-w4819f4 přejít přes nějaký objekt; “přejít hranici”
blu-v-přecházet-přechodit-přejít-2 v-w4827f4 přejít směrem; “přejít okolo lesa”, “přejít přes ulici”, “přejít zahradou”
blu-v-přecházet-přechodit-přejít-3 v-w4827f2, v-w4819f2 změnit; “přecházet od jednoho názoru ke druhému”, “konflikt přešel v otevřený boj”, “přešli na Javu”
v-w4827f8 (idiom) přejít do zbraně; “IRA přejde do zbraně
blu-v-přecházet-přechodit-přejít-4 přemisťovat se; “cvičit přecházeli do malé tělocvičny”
blu-v-přecházet-přechodit-přejít-4 v-w4827f1, v-w4819f1 (idiom) zběhnout; “oddíl přešel na stranu nepřítele”
blu-v-přecházet-přechodit-přejít-5 v-w4827f3, v-w4819f7 (idiom) být vlastnicky převeden; “majetek přešel na jiného vlastníka”
blu-v-přecházet-přechodit-přejít-6 v-w4827f5 (idiom) začít novou etapu; “přecházíme nyní k práci”
blu-v-přecházet-přechodit-přejít-7 v-w4827f6, v-w4819f6 (idiom) přejít mlčením, nevšímat si; “jeho poznámky jsem přešel mlčením”
blu-v-přecházet-přechodit-přejít-8 v-w4827f7, v-w4819f9 (idiom) mizet, končit; “rýma ho pomalu přecházela”
blu-v-přecházet-přechodit-přejít-9 v-w4819f5 chodit sem a tam; “přecházel po místnosti”
blu-v-přecházet-přechodit-přejít-10 (idiom) uplývat o čase; “přecházely roky”
blu-v-přecházet-přechodit-přejít-11 (idiom) vyjádření vysoké míry; “až oči přecházejí”
blu-v-přecházet-přechodit-přejít-12 v-w4819f8 (idiom) přecházet nemoc; “přechodila jsem chřipku”

Poznámky:
- Vallex u blu-v-přecházet-přechodit-přejít-3 uvádí příklad “přecházíme k další otázce”, což by správně mělo patřit do blu-v-přecházet-přechodit-přejít-6.
- Vallex slučuje u blu-v-přecházet-přechodit-přejít-4 čistě lexikální a frazeologický význam.
- PDT-Vallex rozlišuje “jít skrz” a “jít přes” (v-w4819f3, v-w4819f4) u blu-v-přecházet-přechodit-přejít-1.
- PDT-Vallex sloveso “přechodit” vůbec nemá.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]