[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

přijít, přicházet

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-přicházet-přijít-1 v-w5158f1 “dopravit se chůzí” (+INTT opt) :!:
blu-v-přicházet-přijít-1 v-w5143f2 “dopravit se chůzí” (+INTT opt) impf :!:
blu-v-přicházet-přijít-2 “být doručen” přišly nové zprávy
blu-v-přicházet-přijít-3 v-w5158f3 “stávat se”
blu-v-přicházet-přijít-3 v-w5143f1 “stávat se” impf
blu-v-přicházet-přijít-4 v-w5158f28 “(idiom) odhalit”
blu-v-přicházet-přijít-4 v-w5143f8 “(idiom) odhalit” impf (+BEN typ)? :!:
blu-v-přicházet-přijít-5 v-w5158f11 “(idiom) vymyslet”
v-w5158f19 “(idiom) vymyslet” jako blu-5 ale (CPHR → PAT) :!:
v-w5143f14 “(idiom) vymyslet” jako blu-5 ale (CPHR → PAT) impf :!:
blu-v-přicházet-přijít-6 v-w5158f2 “(idiom) pozbýt”
v-w5158f10 “(idiom) pozbýt” jako blu-6 ale (CPHR → PAT) :!:
v-w5143f13 “(idiom) pozbýt” jako blu-6 ale (CPHR → PAT) impf :!:
blu-v-přicházet-přijít-6 v-w5143f11 “(idiom) pozbýt” impf
blu-v-přicházet-přijít-6 v-w5143f3 “(idiom) pozbýt” impf
blu-v-přicházet-přijít-7 v-w5158f7 “(idiom) získat”
blu-v-přicházet-přijít-7 v-w5158f33 “(idiom) získat” přijít k rozumu
blu-v-přicházet-přijít-7 v-w5143f9 “(idiom) získat” k rozumu i k majetku impf
blu-v-přicházet-přijít-8 v-w5158f5 “(idiom) navrhovat”
blu-v-přicházet-přijít-8 v-w5143f12 “(idiom) navrhovat” impf
v-w5158f6 “(idiom) navrhovat” jako blu-8 ale (CPHR → PAT) :!:
v-w5143f6 “(idiom) navrhovat” jako blu-8 ale (CPHR → PAT) impf :!:
blu-v-přicházet-přijít-9 “(idiom) objevit se” p. na něj mdloby, p. na něj sousedka
blu-v-přicházet-přijít-10 v-w5158f16 “(idiom) připadat” (PAT → ACT) (ACT → BEN) (EFF → PAT) :!:
v-w5158f34 “(idiom) připadat” jako blu-10 ale (ACT → BEN) a do PAT se schová vallexi ACT i PAT :!:
blu-v-přicházet-přijít-11 v-w5158f12 “(idiom) stát hodně” - to(ACT.1) mě(PAT.4) přišlo draho(MANN) :!:
blu-v-přicházet-přijít-12 v-w5158f4 “(idiom) stát” - to(ACT.1) mě(ADDR.4) přislo na 100Kč(PAT) :!:
blu-v-přicházet-přijít-12 v-w5143f17 “(idiom) stát” - to(ACT.1) mě(ADDR.4) přislo na 100Kč(PAT) :!: impf
blu-v-přicházet-přijít-13 “(idiom) patřit, náležet”
blu-v-přicházet-přijít-14 v-w5158f31 “(idiom) přijít na přetřes.DPHR”
blu-v-přicházet-přijít-14 v-w5143f10 “(idiom) přicházet na přetřes.DPHR” impf
blu-v-přicházet-přijít-15 v-w5158f14 “(idiom) přijít na řadu.DPHR”
blu-v-přicházet-přijít-15 v-w5143f7 “(idiom) přijít na řadu.DPHR” impf
v-w5158f24 “(idiom) přijít na pořad dne.DPHR”
blu-v-přicházet-přijít-16 v-w5158f32 “(idiom) přijít na k sobě.DPHR”
blu-v-přicházet-přijít-17 v-w5158f30 “(idiom) přijít do jiného stavu.DPHR” (DIR3 → DPHR) :!: pdt-vallex obsahuje i přijít do bezvědomí
blu-v-přicházet-přijít-18 v-w5158f29 “(idiom) přijít vhod” (ACT → PAT) (+ACT.3 pro případné 'mi', které má ale vallex obligatorní :!:)
v-w5158f17 “(idiom) přijít vhod” - on přišel vhod - podobné jako blu-18 ale (ACT → PAT) a actor ve smyslu vallexu uplne chybi
blu-v-přicházet-přijít-19 v-w5158f9 “(idiom) přijít do styku s+7” (CPHR → DPRH)
blu-v-přicházet-přijít-19 v-w5143f5 “(idiom) přijít do styku s+7” (CPHR → DPRH) impf
blu-v-přicházet-přijít-20 “(idiom) nadávat” nemohl přijít někomu na jméno
blu-v-přicházet-přijít-21 “(idiom) přijít na jiné myšlenky”
blu-v-přicházet-přijít-a v-w5158f13 “(idiom) přijít zkrátka”
blu-v-přicházet-přijít-a v-w5143f15 “(idiom) přicházet zkrátka” impf
v-w5158f15 “(idiom) přijít na chuť”
v-w5158f18 “(idiom) přijít na svět”
v-w5158f20 “(idiom) přijít na pomoc”
blu-v-přicházet-přijít-b v-w5143f16 “(idiom) přijít řeč(DPHR) na něco(ACT)”
blu-v-přicházet-přijít-b v-w5158f21 “(idiom) přicházet řeč(DPHR) na něco(ACT)” impf
v-w5158f22 “(idiom) přijít vniveč”
v-w5158f23 “(idiom) doměnka(ACT) přišla někomu(PAT) na mysl(DPHR)” :!:
v-w5158f27 “(idiom) projekt(PAT) přijít někomu(ACT) na mysl(DPHR)” :!:
v-w5158f25 “(idiom) přijít nazmar”
v-w5158f26 “(idiom) přijít ke cti
v-w5143f4 ”(idiom) přicházet v úvahu impf“

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]