[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

scházet, sejít (se)

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-sejít-scházet-1 v-w5952f7 překonávat chůzí dolů; “scházet kopec”
blu-v-sejít-scházet-2 v-w5952f4 dostávat se chůzí dolů; “scházel z hor lesem do údolí k setkání”
blu-v-sejít-scházet-3 v-w5952f1 (odchýlit se) odchylovat se v pohybu; “sešel ze silnice na pěšinku”
blu-v-sejít-scházet-4 v-w6045f1 chybět; “státu scházejí prostředky”
blu-v-sejít-scházet-5 být nepřítomen; “schází dva spolužáci”, “když se ve škole schází, je těžké látku dohnat”
blu-v-sejít-scházet-6 v-w5952f5 (idiom) chátrat; “scházel na těle i na duchu”
blu-v-sejít-scházet-7 v-w5952f1 (idiom) neuskutečnit se; “z výletu nakonec sešlo”
blu-v-sejít-scházet-8 v-w5952f6 (idiom) roztát, zmizet, slézt; “sešel sníh”
blu-v-sejít-scházet-9 v-w5952f3 (idiom) záležet; “na tom nesejde”
blu-v-sejít-scházet-10 v-w5952f1 (zabloudit) (idiom) ztratit se, porušit pravidla; “sešel z cesty”
blu-v-sejít-scházet-11 v-w5952f8 (idiom) přestat vídat; “sejde z očí, sejde z mysli”
blu-v-sejít-se-scházet-se-1 v-w6046f1, v-w5953f1 setkat se; “sešel se s premiérem”, “na náměstí se scházely tisíce lidí”
blu-v-sejít-se-scházet-se-2 v-w5953f2 (idiom) hromadit se; “sešlo se tu mnoho dopisů”

Poznámka:
- PDT-Vallex směšuje doslovný (blu-v-sejít-scházet-2) a idiomatický (blu-v-sejít-scházet-10) význam “sejít z (cesty)” do v-w5952f1.
- PDT-Vallex dost nelogicky definuje rámec v-w5952f7 jako “vyjít” a dává příklad “sešel kopec”; “sejít” podle mě neznamená nikdy “překonat” nezávisle na směru.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]