[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

skládat, složit (se)

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-skládat-složit-1 sundat, pořádat; “skládat uhlí z vozu”, “složit náklad”
blu-v-skládat-složit-2 upravit jednu věc skládáním; “složit šaty”
v-w6177f7 upravit více věcí složením do struktury; “složil prádlo do komínků”
blu-v-skládat-složit-3 v-w6177f2 (složit z dílů) vytvořit skládáním; “složit dětem vlaštovku z papíru”, “složil hodinový stroj ze součástek”
blu-v-skládat-složit-4 v-w6177f3 sepsat, zkomponovat; “složil jsem ti báseň”
blu-v-skládat-složit-5 v-w6103f2 (idiom) složit zkoušku
blu-v-skládat-složit-6 v-w6103f1, v-w6177f1 (platit peníze), v-w6103f3, v-w6177f4 (rezignovat na funkci) (idiom) rezignovat, vzdát, vydávat/platit, skládat zbraně/funkci/úřad/peníze; “prezident složil úřad” a také “složil hotovost na účet”, “klub složil poplatek pořadatelům”
blu-v-skládat-složit-7 (idiom) pokládat, položit; “složil hlavu”
blu-v-skládat-složit-8 (idiom) zavazovat se; “složil přísahu”, “je třeba složit slib”
blu-v-skládat-složit-9 v-w6177f8 (idiom) zastřelit, znehybnit; “myslivec složil srnu”, “ochranka složila útočníka”
blu-v-skládat-složit-10 (idiom) doufat, skládat naděje do něčeho; “skládá naději do nejmladšího syna”
blu-v-skládat-složit-11 (idiom) zodpovídat se, skládat účty; “dnes se budou skládat účty šéfovi”
v-w6177f5 (idiom) složit ruce do klína
blu-v-skládat-se-složit-se-1 v-w6105f1 sestávat z něčeho; “list se skládá z řapíku a čepele”, “družstvo se skládá z 11 členů”
blu-v-skládat-se-složit-se-2 v-w6105f2 dávat dohromady; “události se skládají v napínavý příběh”, “družstvo se skládá v jeden celek”
blu-v-skládat-se-složit-se-3 v-w6178f1 (idiom) pořádat sbírku; “kamarádi se mu složili na cestu do Ameriky”
blu-v-skládat-se-složit-se-4 (idiom) zhroutit se; “složil se z přepracování”
blu-v-skládat-se-složit-se-5 (idiom) klesnout; “složil se do křesla”

Poznámky:
- Dle mého by se blu-v-skládat-složit-1 mělo rozdělit na dva rámce; (1) v doslovném významu “složit něco někam”, (2) složit na správné místo (téměř idiomatické spojení).
- PDT-Vallex správně rozlišuje mezi v-w6103f1/v-w6177f1 (“skládat částku”) a v-w6103f3/v-w6177f4 (“skládat úřad”), Vallex oba významy slučuje do blu-v-skládat-složit-6.
- blu-v-skládat-složit-3 by se mělo rozdělit na dva rámce: (1) “složit vlaštovku” (a jiné skládačky) přehýbáním jedné a téže věci (papíru), (2) složit strukturu (stavebnici, mozaiku…) z dílků.
- Ad blu-v-skládat-složit-9: příklad s ochrankou jsem dodal sám, avšak pravděpodobně se jedná ještě o další rámec (nevyjádřený ve Vallexu ani PDT-Vallexu), který se liší od jednoznačného mysliveckého významu “zastřelit”. Další příklady: “boxer složil soupeře”.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]