[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

stahovat, stáhnout (se)

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-stáhnout-stahovat-1 způsobit změnu polohy něčeho; “dítě stáhlo ubrus ze stolu”, “stáhl kůži z králíka”
blu-v-stáhnout-stahovat-2 svlékat; “stáhl jí šaty”, “stáhni si tu košili”
blu-v-stáhnout-stahovat-3 tahem uzavírat; “stáhl otvor šňůrkou”
blu-v-stáhnout-stahovat-4 v-w6471f2 smršťovat, vraštit; “stahuje tvář bolestí”, “stahuje sval”
blu-v-stáhnout-stahovat-5 v-w6466f1, v-w6471f1 odvolávat; “SSSR stáhl vojska z Afghánistánu”
blu-v-stáhnout-stahovat-6 rušit, zamezovat rozšíření; “stahuje žalobu”, “stahují tu bankovku z oběhu”
blu-v-stáhnout-stahovat-7 spojovat; “stáhli dvě čísla programu do jednoho”
blu-v-stáhnout-stahovat-8 fixovat; “doktor stáhl kotník obinadlem”
blu-v-stáhnout-stahovat-9 (idiom) zbavovat kůže; “stáhl králíka”
blu-v-stáhnout-stahovat-10 (idiom) snížit; “stáhl svou váhu na 90 kg”
blu-v-stáhnout-stahovat-11 (idiom) získat data ze sítě; “stáhl program z Internetu”
blu-v-stáhnout-se-stahovat-se-1 v-w6467f1 opouštět území (neimplikuje se opětné shromáždění); “zvířata se stahují z ohrožené oblasti”
blu-v-stáhnout-se-stahovat-se-2 v-w6472f2 shromažďovat se někam; “mračna se stahují nad město”
blu-v-stáhnout-se-stahovat-se-3 shromažďovat se někde; “u nádraží se stahují dealeři drog”
blu-v-stáhnout-se-stahovat-se-4 vraštit se; “tvář se mu stáhla bolestí”
blu-v-stáhnout-se-stahovat-se-5 v-w6467f2 (idiom) uzavírat se sociálně; “stahovala se do ústraní”
blu-v-stáhnout-se-stahovat-se-6 (idiom) zacelit se (o ráně); “rána se stáhla”
v-w6472f1 (idiom) vyjádření hrozby; “nad zdravotním stavem pacienta se stahovaly mraky”

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]