[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

stavět I, II

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-stavět1-1 v-w6505f1 vytvářet stavěním
blu-v-stavět1-2 v-w6505f3 umisťovat stavěním někam
blu-v-stavět1-3 umisťovat stavěním někde
blu-v-stavět1-4 dávat něco / někoho do vzpřímené polohy
blu-v-stavět1-5 uvádět do nějaké situace (idiom)
blu-v-stavět1-6 konfrontovat (idiom)
blu-v-stavět1-7 dávat vařit (idiom)
blu-v-stavět1-8 v-w6505f2 zakládat (idiom)
blu-v-stavět1-9 předkládat (idiom)
blu-v-stavět1-10 představovat (idiom)
blu-v-stavět1-11 posílat na hřiště (idiom)
blu-v-stavět1-12 ukazovat; chlubit se (idiom)
blu-v-stavět1-13 překrucovat (idiom)
blu-v-stavět1-14 jinak představovat (idiom)
blu-v-stavět1-a v-w6505f5
blu-v-stavět1-a v-w6505f6
blu-v-stavět1-b v-w6505f7 dávat do protikladu
blu-v-stavět1-c v-w6505f8 klást
blu-v-stavět1-se-1 v-w6506f3 zaujímat polohu
blu-v-stavět1-se-2 v-w6506f3
blu-v-stavět1-se-3 v-w6506f2 odporovat
blu-v-stavět1-se-4 v-w6506f2 podporovat
blu-v-stavět1-se-5 hodnotit
blu-v-stavět1-se-6 povyšovat se
blu-v-stavět1-se-7 působit roztržky (idiom)
blu-v-stavět1-se-8 tvářit se (idiom) “stavěl se ublíženým”
blu-v-stavět1-se-9 tvářit se (idiom) “stavěl se, jako by neuměl do pěti počítat”
blu-v-stavět1-se-10 vzpírat se (idiom)
blu-v-stavět1-se-a v-w6506f1
blu-v-stavět1-se-b v-w6506f4
blu-v-stavět1-se-c v-w6506f5
blu-v-stavět1-si-1 idiom “neustále si stavěla hlavu”
blu-v-stavět2-1 v-w6505f4 přerušovat pohyb; zastavovat
blu-v-stavět2-2 přerušovat činnost; zastavovat “nebudeme kvůli stávce stavět výrobu”

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]