[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

svádět, svést

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-svádět-svést-1 dopravovat dolů; “svedla ho dolů ze schodů”, “vánice ho svedla z cesty”
blu-v-svádět-svést-2 vedením dopravovat; “průvodci svedli turisty na místo”
blu-v-svádět-svést-3 odvádět pozornost; “holky, chlast a motorky jej sváděly od studia”
blu-v-svádět-svést-4 v-w6663f3, v-w6634f1 (nabádat) nabádat, přemluvit k něčemu špatnému; “svedla ho ke zločinu”
blu-v-svádět-svést-5 v-w6634f1 (svádět milostně) získávat zadaného k milostnému vztahu; “svedla jí muže”
blu-v-svádět-svést-6 v-w6663f2, v-w6634f2 svalovat vinu; “svedli na mě tu loupež”
blu-v-svádět-svést-7 v-w6663f1 dokázat; “nesvedla namalovat koně”
blu-v-svádět-svést-8 v-w6663f4, v-w6634f3 vést boj; “Prušáci a Rakušáci svedli bitvu”
blu-v-svádět-svést-9 (idiom) pořídit s něčím, zvládnout; “s tím dítětem nic nesvedeš”
blu-v-svádět-svést-10 (idiom) obracet téma; “svedla řeč na vnoučata”
blu-v-svádět-svést-11 (idiom) sejít se; “Petra svedla s Janou náhoda”

Poznámky:
- Ad blu-v-svádět-svést-1: u příkladu “vánice ho sváděla z cesty” je přinejmenším diskutabilní, o co zde vlastně jde. Buď se jedná (1) o dopravení silou větru mimo fyzickou cestu (např. silnici), což by vedlo k vytvoření nového vzorce ve smyslu “dopravovat mimo”, anebo se jedná (2) o způsobení ztráty logické cesty (trasy) a zabloudění, což by vedlo na vytvoření třetího vzorce ve smyslu “(idiom) způsobení zabloudění”. V každém případě je na základě těchto úvah potřeba vytvořit dva nové vzorce.
- Ad blu-v-svádět-svést-4: domnívám se, že není rozdíl mezi druhy nabádání. Svádět ke zločinu/omylu/myšlence/názoru ve smyslu “nabádat, přemlouvat” je podle mě stejný vzorec. Vlastnost “k něčemu špatnému” (Vallex) je tedy diskutabilní. Z tohoto důvodu se k tomuto (Vallex) vzorci hodí v-w6634f1 ve významu “nabádat k něčemu”.
- PDT-Vallex ve vzorci v-w6634f1 (nabádat, přemlouvat, navádět) nerozlišuje mezi dvěma významy, jak je vidět na příkladech “písnička ho svádí k domněnce” a “svádí mladé dívky”. První význam patří evidentně k rozšířenému blu-v-svádět-svést-4 (jak jsme výše definovali), druhý význam do mírně idiomatického blu-v-svádět-svést-5 (k milostnému vztahu), ve kterém naopak není možno formulovat EFF, tedy k čemu se svádí (právě tou formulací dojde ke změně rámce v blu-v-svádět-svést-4).
- Domnívám se, že blu-v-svádět-svést-5 se nemusí vztahovat k zadanému partnerovi; lze stejně dobře (ve stejném rámci) říci “svedla jí muže” jako “svedla jí syna”.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]