[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

uvést, uvádět

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-uvádět-uvést-1 v-w7449f6 + v-w7420f4 “dopravit někam”
blu-v-uvádět-uvést-2 v-w7449f1 + v-w7420f1 “říkat”
blu-v-uvádět-uvést-2 v-w7449f3 + v-w7420f2 “říkat” (PAT opt) (PAT→EFF) (EFF→?) :!: uvést 0.pat příklad.eff jako důkaz.?
blu-v-uvádět-uvést-3 v-w7449f2 + v-w7420f3 “repertoár”
blu-v-uvádět-uvést-4 v-w7449f4 + v-w7449f7 + v-w7449f8 + v-w7420f6 + v-w7420f7 + v-w7420f8 “způsobit stav” (DIR3/DPHR→EFF idiomatické) :!:
blu-v-uvádět-uvést-5 v-w7449f9 + v-w7420f5 “moderovat, zahájit”
blu-v-uvádět-uvést-6 v-w7449f5 + v-w7420f9 “představit”
blu-v-uvádět-uvést-7 “zasvětit”

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]