[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

vést (si, se)

Vallex2.0 PDT-V. popis
blu-v-vést-1 v-w7583f9 doprovázet; dopravit “průvodce vede cizince do centra”
blu-v-vést-2 v-w7583f6 směřovat; “cesta vede z vesnice přes les do města”
blu-v-vést-3 v-w7583f4 být vedoucím; “vede ústav úspěšně už několik let”
blu-v-vést-3 v-w7583f5
blu-v-vést-4 v-w7583f3 vyhrávat; být vpředu “výrobky vedly ve vývozu; hosté vedli nad domácími 2:0”
blu-v-vést-4 v-w7583f8
blu-v-vést-5 v-w7583f2 účastnit se “vést válku/hovor/řízení/dialog/útok/spor”
blu-v-vést-5 v-w7583f13
blu-v-vést-6 v-w7583f1 způsobovat; být příčinou “vést partnera k beznaději; tato opatření vedou ke zlepšení”
blu-v-vést-6 v-w7583f11
blu-v-vést-7 v-w7583f14 být vodičem; “železo vede proud”
blu-v-vést-8 v-w7583f16 uplatňovat svůj názor (idiom) “vede (si) svou; vede ty své řeči”
blu-v-vést-8 v-w7583f17
blu-v-vést-a v-w7583f7 procházet; “tudy povede hlavní silnice”
blu-v-vést-b v-w7583f15 procházet; “vedli plot středem kruhu”
blu-v-vést-c v-w7583f10 disponovat; “toto zboží nevedeme”
blu-v-vést-d v-w7583f12 žít; “vede důstojný život”
blu-v-vést-se-1 v-w7585f1 mít se; dařit se “vede se mu dobře v práci”
blu-v-vést-se-2 procházet se a držet se za ruce (idiom) “Petr se vedl s Marií”
blu-v-vést-si-1 v-w7586f1 počínat si (idiom) “vedl si dobře v práci”
blu-v-vést-si-a v-w7586f2 (idiom) “vede si svou”

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]