[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Prague Arabic Dependency Treebank

http://ufal.mff.cuni.cz/padt/online/

Setup

Install TrEd including the padt and elixir extensions from the default TrEd repository http://ufal.mff.cuni.cz/~pajas/tred/extensions/.

The SVN repository of the PADT project is https://svn.ms.mff.cuni.cz/svn/padt/ (see also Trac). A working copy is accessible at /net/projects/padt on the ÚFAL network.

The project's data are stored in the main subdirectory data, which is split further into Prague, Penn, and ElixirFM, explained below.

Try opening a PADT file to check if your setup is complete. Run TrEd and open the following files. They should automatically set their editing contexts and stylesheets to PADT::Morpho and PADT::Syntax, respectively:

tred /net/projects/ace/data/arabic/PADT/data/Prague/AEP/UMH_ARB_20040407.0001.{morpho,syntax}.pml

For improved quality of display of the various scripts and trees types, you can use the following setup in TrEd's config file, or similar:

Font = "family:DejaVu Sans Condensed, size:14, weight:normal"

NodeXSkip = 30;
NodeYSkip = 10;

Locations

The SVN repository of the PADT project is https://svn.ms.mff.cuni.cz/svn/padt/. The main subdirectory data is split into ElixirFM, Prague, and Penn. Further:

data/ElixirFM/

data/Penn/1v3/
data/Penn/2v2/
data/Penn/3v2/
data/Penn/4v1/

data/Prague/AEP/
data/Prague/ASB/
data/Prague/EAT/
data/Prague/HYT/
data/Prague/NHR/
data/Prague/XIN/

The project's contributors are smrz, bielicky, zabokrtsky and zeman, the rest of ufal have just the read rights.

There is also the 'tools' directory which contains some useful scripts.

The code base for the PADT project, i.e. for annotation, display, and processing of the data, is the TrEd's padt extension, and its elixir extension that is a dependency for padt.

Agenda

Focus on paragraphs/sentences that miss PADT-Morpho annotation, esp. non-annotated headlines:

btred -QTe '@w = $this->children(); @n = grep { $_->children() } @w; print ThisAddress() . "\n" if @n < 0.9 * @w' Penn/???/*.morpho*.pml 

Focus on nodes in PADT-Syntax that do not have a valid afun annotation:

btred -QTNe 'print ThisAddress() . "\n" if exists $this->{"afun"} and $this->{"afun"} eq "???"' Prague/???/*.syntax*.pml

There are some other tasks that have been partially solved in PADT, but need to be refreshed and completed:

Poznámky před vydáním verze 2.0

Chybné šití a duplicitní syntaktická ID

Při načítání PML PADT do Treexu narážím na záhadnou chybu. Hlášení podobné tomuto dostanu celkem sedmkrát, toto je první výskyt:

TREEX-INFO:   574.730:	Loading EAT/AFP_ARB_20000715.0011.syntax.pml
warning: KNIT failed: ID m-p6w17t1 not found in reffile ''
TREEX-INFO:   575.704:	Document 373/874 EAT/AFP_ARB_20000715.0011 loaded from EAT/AFP_ARB_20000715.0011.syntax.pml

Chybí mi informace, na kterém místě kterého zdrojáku k té chybě došlo. Také zřejmě chybí nějaké jméno souboru za tím “reffile”. To, že je tato chyba dost řídká, naznačuje, že je nějaký problém na konkrétním místě vstupních dat, ale celková procedura načítání funguje dobře. Nicméně vstupní data jsem prohlédl a prvek s uvedeným ID tam je.

Čili není pravda, že by cílový prvek neexistoval. V odkazu ze syntaktického souboru jsem však objevil jednu anomálii. Odkaz vypadá takhle: <m.rf>m-p6w17t1</m.rf> zatímco podobné odkazy v okolí navíc ještě obsahují jakýsi identifikátor roviny, čili asi cílového souboru, např.: <m.rf>m#m-p6w16t1</m.rf>.

Do budoucna

Zkusil jsem dotyčné místo ručně opravit a chyba zmizela. Asi by to ale chtělo ověřit, že i ostatní místa, kde systém žádnou chybu nehlásí, vypadají tak, jak bychom si přáli. Zejména pokud dochází k druhé vlně tokenizace (rozdělení slova na dva a více tokenů), že na syntaktické rovině vidíme u každého uzlu všechny relevantní morfologické i slovní informace. Pokud nějaký syntaktický uzel odkazuje na slovní rovinu, ale neodkazuje na morfologickou, je to podezřelé. Může to být tím, že morfologický analyzátor opravdu slovo nerozpoznal, ale také tím, že se nějak pokazila ID tokenů a odkazy na ně. Např. v jednom souboru z ničeho nic měl druhý token slova ID m-p3w4l2t1, ačkoli na ostatních místech, na která jsem se koukal, ID neobsahovalo číslo lemmatu, čili v tomto případě by znělo m-p3w4t2.

Zdvojený uzel

Soubor EAT/AFP_ARB_20000715.0033.syntax.pml, řádek 1409 až 1431. Jsou tu dva uzly (na sobě zavěšené) pro slovo p5w6. To slovo není na morfologické rovině rozdělené, takže pro dva uzly není důvod. Zatím jsem tomu závislému (a ve větě dříve ležícímu) uzlu upravil syntaktické ID, aby nebylo duplicitní. Nejradši bych celý uzel smazal, ale asi by to chtělo přečíslovat atributy ord v celé větě, aby tvořily souvislou posloupnost.

Atribut score

Odstranit. Podle Otova vyjádření jde zřejmě o nějaký dočasný nepořádek, který Ota zapomněl uklidit.

Exclude

Co obsahují soubory .exclude.pml, např. AFP_ARB_20000815.0095.syntax.exclude.pml? Máme je prostě vynechat z distribuce, nebo s nimi máme udělat něco sofistikovanějšího?

Formát dat

Hlavním formátem, ve kterém se bude PADT 2.0 distribuovat, by zřejmě měl být PML, tak jak ho Ota navrhnul (tři, popř. čtyři roviny). Můžeme zvážit, zda přibalit i Treex, ale asi to není nutné, treexový blok Read::PADT by měl bohatě stačit. Zato ale určitě uděláme spoustě lidí radost, když nabídneme ty podstatné informace vytažené ve formátu CoNLL 2006. To bychom měli udělat.

Otovo TODO

Viz /net/projects/padt/notices/todo.txt.

Chybějící syntaktické anotace

1771 uzlů (podle hamledtích testů) nemá afun. A většinou jsou to uzly v řetízcích zleva doprava, čili odkaz na rodiče také nevypadá důvěryhodně. Někdy jsou to celé věty, jindy jen úseky vět. Z jakého důvodu je anotátoři vynechali. Jsou ty úseky tak obtížné, že anotátoři nevěděli, co s nimi?

Chybějící lemmata

Uzly s čísly, interpunkcí a jinými symboly nemají lemmata. Buď můžeme zkopírovat slovní tvar do lemmatu, nebo pro čísla zavést jednotné lemma <number>, nebo něco jiného.

Zmatky v koordinacích

Stává se, že uzel je označen jako člen koordinace nebo apozice, ale jeho rodič nemá afun Coord ani Apos. A naopak, existují uzly s jedním z těchto afunů, které pod sebou nemají žádný člen koordinace nebo apozice. Hamledtí test těch prvních případů našel 154, těch druhých 494. Asi je potřeba je projít ručně a se znalostí arabštiny. Jen část případů jde opravit poloautomaticky (jestliže jsem člen, mám právě jednoho sourozence, ten je taky člen a náš rodič je spojka وَ (wa), pak asi není co řešit a dotyčná spojka měla mít afun Coord).

Předložky, které nemají afun AuxP

Za předložku považujeme slovo, které má morfologickou značku začínající písmenem P. Za normálních okolností by předložka měla dostat syntaktickou značku (analytickou funkci, afun) AuxP. Podle anotačního manuálu (http://ufal.mff.cuni.cz/padt/PADT_1.0/docs/guides/PADT_Analytical.pdf) to vypadá, že některé předložky jsou na syntaktické rovině (přinejmenším v některých kontextech) považované za částice a dostanou jiné afuny než AuxP.

Značka AuxY je ve Smrž et al. 2002 popsána prostě jako „Others“. V PDT jde ovšem, pokud vím, převážně o listy, kdežto tady ji dostávají i předložky uvnitř stromu. Český manuál řekne jen o málo víc: „Příslovce a částice, které nelze zařadit jinam“.

Značka AuxM je specifická pro PADT, v českém PDT chybí. Smrž et al. ji stručně popisují jako „Particles modifying the verb“. Představoval bych si, že půjde o spíše o listy, ale u předložek označených tímto afunem to rozhodně neplatí. Anotační manuál PADT jim věnuje kapitolu 3. I v manuálu lze nalézt příklady, kde AuxM není list.

Částice سِوَى siwā (other than, except for, až na, kromě) je podle manuálu jedna ze dvou částic, které negují předcházející výraz a zavádějí místo něj následující výraz. V korpusu má morfologickou značku P---------, tedy předložka. Má afun AuxM. Vyskytuje se však (mj.?) v situacích, kdy na ní visí další předložka, která už má AuxP. Příklad: lá tattasiu al-marákizu al-chássatu li istiqbáli him siwá li 13600 sarírin (ne rozšíří-se centra speciální pro příjem jich kromě pro 13600 postelí). Podstrom částice (předložky) „kromě“ dostal značku AuxM, protože modifikuje, vlastně částečně neguje význam slovesa. V češtině by asi předložka dostala AuxP a to pod ní Adv. Částice lá dostala také AuxM, tam je ale vše v pořádku, je to list a má morfologickou značku pro částici (F---------).

Fráze s číslovkami

Velmi často (nemám ověřeno, zda vždy) závisí počítané podstatné jméno na číslovce. Je pro to nějaký lingvistický důvod, nebo je to jen technické rozhodnutí? V českém PDT je to s číslovkami velmi složité. Pokud se číslovka shoduje s počítaným podstatným jménem v rodě, čísle a zejména pádě, závisí na něm. Pokud naopak číslovka určuje pád podstatného jména, závisí podstatné jméno na ní. Tento druhý případ se týká číslovek pět a vyšších, a to jen v některých pádech. Pokud je celá fráze v nominativu, akuzativu nebo vokativu, pak číslovka vyžaduje, aby podstatné jméno bylo v genitivu. Pokud je celá fráze v jiném pádě, pak se i tato číslovka s podstatným jménem shoduje. Kvůli této složité situaci v češtině zřejmě nebylo možné stanovit anotační pravidla pro arabštinu stejně.

V normalizaci pro HamleDT nicméně dáváme přednost tomu, aby číslovka závisela na počítaném podstatném jménu.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]