[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Prague Arabic Dependency Treebank

http://ufal.mff.cuni.cz/padt/online/

Setup

Install TrEd including the padt and elixir extensions from the default TrEd repository http://ufal.mff.cuni.cz/~pajas/tred/extensions/.

The SVN repository of the PADT project is https://svn.ms.mff.cuni.cz/svn/padt/ (see also Trac). A working copy is accessible at /net/projects/padt on the ÚFAL network.

The project's data are stored in the main subdirectory data, which is split further into Prague, Penn, and ElixirFM, explained below.

Try opening a PADT file to check if your setup is complete. Run TrEd and open the following files. They should automatically set their editing contexts and stylesheets to PADT::Morpho and PADT::Syntax, respectively:

tred /net/projects/ace/data/arabic/PADT/data/Prague/AEP/UMH_ARB_20040407.0001.{morpho,syntax}.pml

For improved quality of display of the various scripts and trees types, you can use the following setup in TrEd's config file, or similar:

Font = "family:DejaVu Sans Condensed, size:14, weight:normal"

NodeXSkip = 30;
NodeYSkip = 10;

Locations

The SVN repository of the PADT project is https://svn.ms.mff.cuni.cz/svn/padt/. The main subdirectory data is split into ElixirFM, Prague, and Penn. Further:

data/ElixirFM/

data/Penn/1v3/
data/Penn/2v2/
data/Penn/3v2/
data/Penn/4v1/

data/Prague/AEP/
data/Prague/ASB/
data/Prague/EAT/
data/Prague/HYT/
data/Prague/NHR/
data/Prague/XIN/

The project's contributors are smrz, bielicky, zabokrtsky and zeman, the rest of ufal have just the read rights.

There is also the 'tools' directory which contains some useful scripts.

The code base for the PADT project, i.e. for annotation, display, and processing of the data, is the TrEd's padt extension, and its elixir extension that is a dependency for padt.

Agenda

Focus on paragraphs/sentences that miss PADT-Morpho annotation, esp. non-annotated headlines:

btred -QTe '@w = $this->children(); @n = grep { $_->children() } @w; print ThisAddress() . "\n" if @n < 0.9 * @w' Penn/???/*.morpho*.pml 

Focus on nodes in PADT-Syntax that do not have a valid afun annotation:

btred -QTNe 'print ThisAddress() . "\n" if exists $this->{"afun"} and $this->{"afun"} eq "???"' Prague/???/*.syntax*.pml

There are some other tasks that have been partially solved in PADT, but need to be refreshed and completed:

Poznámky před vydáním verze 2.0

Při načítání PML PADT do Treexu narážím na záhadnou chybu. Hlášení podobné tomuto dostanu celkem sedmkrát, toto je první výskyt:

TREEX-INFO:   574.730:	Loading EAT/AFP_ARB_20000715.0011.syntax.pml
warning: KNIT failed: ID m-p6w17t1 not found in reffile ''
TREEX-INFO:   575.704:	Document 373/874 EAT/AFP_ARB_20000715.0011 loaded from EAT/AFP_ARB_20000715.0011.syntax.pml

Chybí mi informace, na kterém místě kterého zdrojáku k té chybě došlo. Také zřejmě chybí nějaké jméno souboru za tím “reffile”. To, že je tato chyba dost řídká, naznačuje, že je nějaký problém na konkrétním místě vstupních dat, ale celková procedura načítání funguje dobře. Nicméně vstupní data jsem prohlédl a prvek s uvedeným ID tam je.

Čili není pravda, že by cílový prvek neexistoval. V odkazu ze syntaktického souboru jsem však objevil jednu anomálii. Odkaz vypadá takhle: <m.rf>m-p6w17t1</m.rf> zatímco podobné odkazy v okolí navíc ještě obsahují jakýsi identifikátor roviny, čili asi cílového souboru, např.: <m.rf>m#m-p6w16t1</m.rf>.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]