[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pomucky [2008/07/09 11:05]
zeman media2doku.pl
pomucky [2011/02/02 16:57] (current)
bejcek showpdt
Line 69: Line 69:
 Autor: [[mailto:​zeman@ufal.mff.cuni.cz|Dan Zeman]] Autor: [[mailto:​zeman@ufal.mff.cuni.cz|Dan Zeman]]
 Pomáhá s převodem textů ze syntaxe MediaWiki (např. Wikipedie) do DokuWiki (např. tato wiki ÚFALu). Čte standardní vstup, píše na standardní výstup. Pomáhá s převodem textů ze syntaxe MediaWiki (např. Wikipedie) do DokuWiki (např. tato wiki ÚFALu). Čte standardní vstup, píše na standardní výstup.
 +
 +===== showpdt =====
 +''​ ~bejcek/​bin/​showpdt [rovina] soubor''​
 +Autor: [[mailto:​bejcek@ufal.mff.cuni.cz|Eduard Bejček]]
 +Zobrazí v TrEdu zvolený soubor/uzel z PDT v /​net/​projects/​pdt/​pdt20/​data/​full/​.... Zchroustá lecjaký formát ID (tj. jako parametr lze pastnout delší řetězec, v němž se jméno souboru ukrývá). Implicitně otevře t-rovinu (přepnout lze nepovinným parametrem, nebo příponou souboru). Příklady:<​code>​
 + ​showpdt xxxlnd94103-101xxx #​ (t-soubor)
 + ​showpdt a tamw/​train-3/​lnd94103-101-p3s6w14 #​ (a-uzel)
 + ​showpdt ln94200_37.a.gz #​ (a-soubor)
 +</​code>​ Alias ''​showpdt0''​ pouze najde a zobrazí cestu k souboru, v TrEdu ho neotevře.
 +
  
 ===== Šablona: ===== ===== Šablona: =====

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]