[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Pomůcky

Zde naleznete drobné prográmky pro všelicos.

Než sem něco dáte, ujistěte se, že program má v pořádku help a dokumentaci ;-)

~stepanek/bin/checklinks.perl
Autor: Jan Štěpánek
Testuje konzistenci linků na stránkách: hledá soubory, na které nevede odkaz; odkazy na neexistující soubory či kotvy; kotvy, na které nevede odkaz, atd.

rcut

~stepanek/bin/rcut
Autor: Jan Štěpánek
Funguje podobně jako cut, ale počítá pole zprava. Do skriptů doporučuji rychlejší potrubí rev | cut … | rev, které se ale zdlouhavě píše na příkazovou řádku.

chjoin

~stepanek/bin/chjoin
Autor: Jan Štěpánek
Podobný jako join, ale nevadí mu duplicity

ntredshort

~stepanek/bin/ntredshort
Autor: Jan Štěpánek
Spouští ntred s kanonickou cestou k souborům z PDT 2.0

worktime

~stepanek/bin/worktime
Autor: Jan Štěpánek
Umožňuje přehledně počítat, kolik času pracujete na kterém projektu. V ~stepanek/elisp/worktime.el je minor-mode pro emacs.

gen

~pajas/bin/gen
Autor: Petr Pajas
Obaluje Hajičovu morfologii: vyhledá všechny tvary pro dané lemma

sum.pl

~pajas/bin/sum.pl
Autor: Petr Pajas
Vytiskne součet čísel na vstupu (jedno číslo na řádek, za ním může být cokoli).

The Missing Textutils

~bojar/tools/{vimtext,shell}/*
Autor: Ondřej Bojar
Větší množství různých pomůcek. Ty obecnější, a tedy zajímavější pro vás jsou vyjmenovány a komentovány na samostatné stránce: The Missing Textutils.


vTeX

/home/semecky/bin/vtex
Autor: Jiří Semecký
Program slouží k vkládání proměnných hodnot do zdrojového souboru TeXu.

aggregate.pl

/home/semecky/bin/aggregate.pl
Autor: Jiří Semecký
Počítá agregační funkci (součet/průměr/maximum/minimum/…) čísel ze vstupního souboru. Každé číslo je na samostatné řádce.

fromto.pl

/home/semecky/bin/fromto.pl
Autor: Jiří Semecký
Vypíše část souboru ohraničenou řádkami, které odpovídají daným regulárním výrazům. (Dá se nahradit netriviálním sedovým skriptem, viz ~stepanek/bin/betw.)

media2doku.pl

Zdroják zde
Autor: Dan Zeman
Pomáhá s převodem textů ze syntaxe MediaWiki (např. Wikipedie) do DokuWiki (např. tato wiki ÚFALu). Čte standardní vstup, píše na standardní výstup.

showpdt

~bejcek/bin/showpdt [rovina] soubor
Autor: Eduard Bejček
Zobrazí v TrEdu zvolený soubor/uzel z PDT v /net/projects/pdt/pdt20/data/full/…. Zchroustá lecjaký formát ID (tj. jako parametr lze pastnout delší řetězec, v němž se jméno souboru ukrývá). Implicitně otevře t-rovinu (přepnout lze nepovinným parametrem, nebo příponou souboru). Příklady:

 showpdt xxxlnd94103-101xxx			# (t-soubor)
 showpdt a tamw/train-3/lnd94103-101-p3s6w14	# (a-uzel)
 showpdt ln94200_37.a.gz			# (a-soubor)

Alias showpdt0 pouze najde a zobrazí cestu k souboru, v TrEdu ho neotevře.

Šablona:

===== __JMÉNO SKRIPTU__ =====
'' CESTA ''
Autor: [[mailto:E-MAIL|JMÉNO AUTORA]]
POPIS

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]