[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2019/10/16 10:11]
lopatkova
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2019/10/16 10:34]
lopatkova [SUMMARY:]
Line 1: Line 1:
 ===== Fire protection and Safety protection // Požární ochrana a bezpečnost práce ===== ===== Fire protection and Safety protection // Požární ochrana a bezpečnost práce =====
  
-====== ​Notes: ====== +====== ​SUMMARY: ====== 
-  * Požár ​se hlásí ​na recepci**l. 4211** ​+ 
 + ​**Fire Brigade ......... 150** 
 + ​**Rescue Services ... 155** 
 + ​**Police ................... 158** 
 + ​**Emergency Call .... 112** 
 +  ​ 
 +-------------------------------------------------------- 
 + 
 + **Summary** {{ :​written-record-and-training-texts-on-fire-_protection-and-safety_mff_uk.pdf | in English}} {{ ::​po-a-bp-cz-studenti-mff-uk.pdf | česky}} 
 + 
 +  * Fire must be immediately announced at the reception **line 4211**  
 +   // ​Požár ​či riziko požáru musí být bezprostředně nahlášeno ​na recepci **l. 4211**//  
 + 
 +  * Any injury or accident mus be announced in the secretary immediately after treatment or after securing expert medical care at the secretary 
 +   // Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /​zajištění odborné pomoci ​ zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu)// ​
  
-  * Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /​zajištění odborné pomoci ​ zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu) ​ 
  
 ====== Zákony a nařízení:​ ====== ====== Zákony a nařízení:​ ======
Line 25: Line 38:
   ​   ​
   * Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.: [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2001-378|Nařízení,​ kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,​ přístrojů a nářadí]] ​   * Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.: [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2001-378|Nařízení,​ kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,​ přístrojů a nářadí]] ​
 +
 +
 +===== Forms you will be asked to sign: =====
 +  * Fire protection {{ ::​po-priloha2-mff.rtf | here}}
 +  * Health protection {{ ::​bp-smer07_pril01_mff_uk.pdf | here}}
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]